fbpx

Szkoła CUUD Coachingu Oddechem

Transformujący Program Nowej Generacji
Daje możliwość dogłębnej podróży w głąb siebie i jednocześnie kształci profesjonalnych praktyków i coachów oddechem.
Wyposaża absolwentów w pełne kompetencje do prowadzenia sesji coachingu i integrowania oddechem.
Cały cykl szkoleniowy zakończony jest otrzymaniem certyfikatu.

Szkoła łączy wiele podejść do rozwoju człowieka i daje bogaty zestaw narzędzi do pracy. Kładzie nacisk na zdobycie szerokiego spektrum doświadczeń i wyrobienie w sobie postawy głębokiej obecności jako podstawy własnego rozwoju i pracy z klientem.

Program prowadzony jest w oparciu o najnowsze odkrycia i tradycyjne sprawdzone metody rozwoju osobistego, w szczególności takie jak: integrowanie oddechem, coaching, techniki oddechowe, joga, terapia systemowa, medytacja, regresing, NLP.

Pracujemy indywidualnie, w parach i grupie. Razem  uczymy się i rozwijamy. Pracujemy warsztatowo, szkoleniowo i laboratoryjnie, weryfikując to pożądanymi zmianami w codziennym życiu.

Jesteś zainteresowany przygodą?

Zapisz się do
Szkoły CUUD Coachingu Oddechem

Podjęcie nauki jest bardzo proste.
Pierwszy krok to krótka rekrutacyjna rozmowa telefoniczna.

→ zadzwoń teraz: 794 400 119
→ lub napisz do nas: zgłoszenie, a my oddzwonimy

Rekomendowane są trzy indywidualne sesje oddechowe z polecanym praktykiem oddechu
(Wytłumaczymy podczas powyższej rozmowy)

DLA KOGO?

1.

Jesteś profesjonalistą pracującym z ludźmi: trenerem, terapeutą, coachem, psychologiem, nauczycielem, pedagogiem, lekarzem lub wykonujesz podobny zawód.

2.

Jeżeli nie czujesz wystarczającej satysfakcji z narzędzi, którymi pracujesz, to coaching oddechem jest właśnie dla Ciebie. Potrzebujesz bardziej kompleksowych i uniwersalnych narzędzi efektywnie transformujących na subtelnych poziomach i poza logicznym umysłem, pracujących szczególne głęboko i delikatnie zarówna na poziomie emocjonalnym, jak i duchowym.

 

3.

◊    Chcesz zdobyć nowy fascynujący zawód i rozpocząć  samodzielną i rozwijającą pracę. W wyniku kursu uzyskasz bardzo atrakcyjny zawód potwierdzony certyfikatem, a w dalszym usamodzielnianiu się zapewniamy Ci solidne wsparcie już po ukończeniu szkoły.
◊    Jeżeli czujesz zagubienie, jesteś w trakcie lub blisko przemiany życiowej, a może jej pragniesz.
◊    Chcesz być bardziej ugruntowany w swym ciele i blisko swej duchowej strony.
◊    Szukasz misji życiowej lub zadajesz sobie pytania: „Kim jestem?”, „Po co tu jestem?”, „Co mam dalej robić?”.
◊    Stoisz przed dylematem zmiany pracy, profilu zawodowego, czujesz pukające „nowe”.
◊    Czujesz się osamotniony w życiu, czy w aktualnym związku.
◊    Być może doświadczasz problemów ze snem, czujesz ciągłe napięcie, zbyt duży stres, być może odczuwasz to zdrowotnie albo notorycznie jesteś zmęczenie.
◊    Nie masz przyjemności z życia osobistego, nie odczuwasz szczęścia.

W JAKIM CELU PODJĄĆ NAUKĘ?

◊    By rozwiązać problemy, wyzwania, z którymi obecnie się zmagasz.

◊    By nauczyć się ciekawego i cennego zawodu, uzyskać  narzędzia do działania i umiejętność wspierania innych.

◊    By przyswoić cenne umiejętności kształtowania własnego życia, efektywnego, świadomego, pożądanego wpływania na własny los i sprawić, by codzienność była pełna satysfakcji i przyciągała pożądane okoliczności.

◊    By doświadczać dużo większej pełni życia, mocy, równowagi, radości i spokoju.

JAK ODBYWA SIĘ NAUKA?

Przygoda w Szkole Coachingu Oddechem realizowana jest poprzez cykl zjazdów weekendowych (sobota 10.00-19.00, niedziela 9.00 -18.00), które zwykle odbywają się raz w miesiącu.

Zajęcia prowadzone są w grupie. Tutaj razem się uczymy i rozwijamy. Wszystko, co dzieje się na zajęciach jest cenne i poufne.

Po każdym ze zjazdów uczestnicy otrzymują materiały i  propozycje zadań, by móc ugruntować zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym.

Po każdym z modułów uczestnicy otrzymują dyplomy ukończenia danego poziomu.

W celu otrzymania certyfikatu do pracy z klientami należy ukończyć indywidualny staż ugruntowujący pod opieką twórcy metody CUUD Coaching Oddechem – Grzegorza Pawłowskiego.

STRUKTURA CUUD SZKOŁY

Moduł: ESSENTIAL

1.   Moc osobista, oddech, obecność i siła emocji.

2.   Coaching i zarządzanie własnym rozwojem.

3.   Budowanie kontaktu i kompetencje coachingowe.

4.   W głąb przekonań i własna transformacja.

5.   Kreowanie życia i życiowe credo. *

Moduł: ESSENTIAL

Zjazd 1: Moc osobista, oddech, obecność i siła emocji

  • wprowadzenie do CUUD Coachingu Oddechem
  • rola oddechu w życiu
  • oddech transformujący
  • koło Junga – równowaga w 4 sferach
  • sztuka obecności, tu i teraz, punkty mocy
  • mapa uczuć i emocji
  • ciało i uczucia w sesjach oddechowych
  • medytacje dynamiczne
  • istota pragnień
  • coaching generatywny
  • budowanie kontaktu w sesji oddechowej
  • skuteczne pytania w sesjach
  • 2 sesje oddechowe

Zjazd 2:  Coaching i zarządzanie własnym rozwojem

 • modele coachingu
 • równowaga w byciu i działaniu
 • rama problemu – rama celu – kryteria celu
 • wyłanianie wartości serca
 • filozofia kaizen
 • budowanie kontaktu w sesji coachingowej
 • bycie w tu i teraz i efektywne zarządzanie sobą w czasie
 • sztuka otwierania sesji
 • elementy kontakt improwizacji
 • oddech sięgający i oddech słuchający
 • podstawowe ramy procesu coachingowego
 • sesja coachingowa
 • sesja oddechowa

 

Zjazd 3:  Budowanie kontaktu i kompetencje coachingowe

 • struktura procesu coachingowego
 • pytania w coachingu
 • zaawansowane budowanie kontaktu
 • rozwijanie kompetencji coachingowych
 • umiejętności coachingowe
 • narzędzia coachingowe
 • taniec
 • praca z ciałem
 • medytacja kundalini
 • sesja coachingu
 • 2 sesje oddechowe

Zjazd 4:  W głąb przekonań i własna transformacja

 • mocne pytania w coachingu i działanie
 • integrowanie lęku przed działaniem
 • sztuka kreacji
 • naczelne przekonanie życiowe
 • transformowanie blokujących przekonań
 • 4 skuteczne narzędzia w sesjach oddechowych
 • technika wyłaniania wewnętrznych reprezentacji
 • lingwistycznie budowanie kontaktu
 • taniec, aktywne medytacje, praca z ciałem
 • oddechowe techniki mocy
 • praca z oporem
 • 5 kroków procesu coachingowego
 • 2 sesje oddechowe
 • sesja coachingowa

Zjazd 5:  Kreowanie życia i życiowe credo

 • 2 kierunki rozwoju poprzez CUUD Coaching Oddechem
 • określenie własnego credo
 • wyłonienie życiowej misji i wizji
 • sztuka działania
 • transformowanie lęku przed wewnętrzną mocą
 • huge goals i lęk przed wielkością
 • sztuka otwartości i pojemność na szczęście
 • proces kreacji i transerfing
 • integracja i fałszywa integracja
 • taniec, masaż
 • praca z głosem
 • oddech naprzemienny
 • aktywne słuchanie w budowaniu kontaktu
 • rozwijanie umiejętności prezenterskich
 • wprowadzenie do stażu
 • sesja oddechowa
 • sesja coachingowa

Moduł: ADVANCED

6.   Rehabilitacja porodu, spotkanie z cieniem, regresing.

7.   Zaawansowane narzędzia coachingowe i biodynamika oddechu.

8.   Coaching prowokatywny i uwalnianie pamięci ciała.

Moduł: ADVANCED

Zjazd 6:  Rehabilitacja porodu, spotkanie z cieniem, regresing

  • spotkanie z własnym cieniem
  • naczelne wartości twojego cienia
  • praca z celem na linii czasu
  • regresing
  • sesja okołoporodowa
  • uwalnianie wzorców prenatalnych
  • zaawansowane narzędzia oddechowe
  • zaawansowane narzędzia coachingowe
  • struktura spotkań sesjowych
  • medytacje aktywne
  • sesja oddechowa
  • sesja coachingowa

Zjazd 7:  Zaawansowane narzędzia coachingowe i biodynamika oddechu

  • elementy bioenergetyki Lowena
  • pasy w ciele wg Reicha
  • oddech biodynamiczny
  • zaawansowane umiejętności coachingowe
  • techniki oddechowe
  • medytacje aktywne
  • praca z ciałem
  • taniec
  • 2 sesje oddechowe
  • 2 sesje coachingowe

Zjazd 8:  Coaching prowokatywny i uwalnianie pamięci ciała

 • prowokacja w coachingu
 • uwalnianie blokad z ciała
 • zaawansowana praca z misją i z credo
 • synteza budowania kontaktu
 • punkty spustowe w ciele
 • sztuka wzmacniania klienta
 • skuteczny kontrakt z klientem
 • budowanie kontaktu feedbackiem
 • trzymanie struktury spotkań
 • własny plan rozwoju i działania
 • sesja oddechowa
 • sesja coachingowa

Moduł: PROFESSIONAL

9.    Witaj świecie – ja jako niepowtarzalna marka.

10.  Selfmastery – mistrzostwo życia.

Moduł: PROFESSIONAL

Zjazd 9:  Witaj świecie – ja jako niepowtarzalna marka

  • jak odnaleźć się na rynku
  • świadomość marki, branding, rebranding
  • ja coach, ja marka, ja człowiek
  • strategia budowania marki na rynku
  • zarządzanie marką, marketing
  • wizja, strategia i skuteczny plan działania
  • transformacja cienia bycia widzianym
  • sesje coachingowe
  • sesja oddechowa

Zjazd 10:  Selfmastery – mistrzostwo życia

 • moja moc i zarządzanie sobą w czasie
 • projekty, zadania – flow – umysł jak woda
 • plan rozwoju osobistego i zawodowego
 • transformacja blokad materialnych i lęku przed sukcesem
 • sesja oddechowa
 • osobista efektywność – narzędzia biznesowe
 • 5 krokowy plan działań
 • taniec życia
 • dynamiczna sesja oddechowa
 • finał szkoły CUUD – gala

* Po ukończeniu tego modułu będziesz posiadać wszelką wiedzę i wystarczające kompetencje, by zacząć prowadzić sesje z osobami z zewnątrz. Na tym etapie możesz zakończyć szkolenie otrzymując zaświadczenie o ukończeniu nauki na poziomie modułu ESSENTIAL.
Jako prowadzący zachęcamy oczywiście do kontynuowania i ukończenie pełnego programu szkoły i, w konsekwencji, uzyskania cennego certyfikatu.

CERTYFIKAT

CERTIFIED DIPLOMA PROFESSIONAL PRACTITIONER

Po każdym z modułów uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia danego poziomu.
Po pierwszym module zachęcamy już do prowadzenia indywidualnych sesji z osobami spoza CUUD Szkoły.
Po ukończeniu wszystkich 3 modułów (10 zjazdów) otrzymuje się dyplom ukończenia zaawansowanego rocznego programu COACH ODDECHEM.
Po spełnieniu wymogów certyfikacyjnych etapem końcowym jest uzyskanie certyfikatu:

COACH ODDECHEM – CERTIFIED DIPLOMA PROFESSIONAL PRACTITIONER

Powyższy Certyfikat jest potwierdzeniem kompetencji i umiejętności Coacha Oddechem.

KORZYŚCI

KORZYŚCI I EFEKTY:

◊    Doświadczysz spokoju wewnętrznego, regeneracji,  głębokiego relaksu jakiego często nawet nie pamiętasz.

◊    Poczujesz, że jesteś na właściwym kursie w życiu. Poczujesz większą otwartość i gotowość na zmiany.

◊    Będziesz pełniej doświadczać życia w tu i teraz. Połączysz się ze swoją mocą i sprawczością. Będziesz mieć większy wpływ na większość sfer własnego życia.
Zwiększysz lekkość w działaniu i w podejmowaniu trafnych decyzji.

◊    Będziesz dużo efektywniej i lżej przechodzić poprzez potencjalne kryzysy życiowe.

PONADTO:

◊    Będziesz potrafić skutecznie, efektywnie i kreatywnie przeprowadzać inne osoby przez sesje coachingu oddechem.

◊    Posiądziesz praktyczną i nowoczesną wiedzę, szereg umiejętności skutecznego prowadzenia innych w drodze do pełnej mocy.
Będziesz potrafić dawać ludziom wsparcie w zmianach i transformacjach, pomagać im wyłaniać misje i cele życiowe.

◊    Będziesz bardziej klarownie widzieć sytuacje mniej przyćmione stanami emocjonalnymi –  tym samym będziesz lepiej wykorzystywać pojawiające się życiowe sposobności.

◊    Zbliżysz się do swojej misji życiowej, zrozumiesz wokół czego kręci się Twoje życie i jakie Twoje wartości dają Ci życiową energię.

SYSTEM WSPARCIA I CO DALEJ?

Proces wsparcia i dalsze możliwe ścieżki rozwoju

Dużym atutem CUUD Szkoły jest system wsparcia dla praktyki własnej absolwentek i absolwentów. Każdy absolwent zaangażowany w swoją praktykę po skończeniu kursu dostaje wsparcie w rozwijaniu skrzydeł, pogłębianiu własnego rozwoju, czy staniu się profesjonalnym praktykiem i coachem oddechem na rynku. Odbywa się to poprzez system staży, superwizji, wymiany sesji i grupy spotkaniowe zarówno w trakcie jak i po skończeniu kursu. Uczestnictwo w procesie wsparcia nie jest konieczne, natomiast warto z niego korzystać.

Staż indywidualny

Są 2 powody, dla których warto odbyć staż:

 1. Staniesz się pewnym siebie coachem oddechem i będziesz prowadzić w pełni profesjonalne sesje integrowania i coachingu oddechem
 2. Otrzymasz pełne indywidualne wsparcie, by odnaleźć się na rynku jako profesjonalista. Już w trakcie pierwszego modułu możesz przystąpić do indywidualnego stażu, który pomoże Ci ugruntować się w praktyce i stać się aktywnym coachem oddechem na rynku. Są to indywidualne 2-3 godzinne spotkania jeden na jeden z mentorem, kiedy Ty:
  – prowadzisz proces coachingowy i w trakcie otrzymujesz cenne informacje zwrotne. Badania potwierdzają, że dzięki feedbackowi uczymy się o wiele szybciej.
  – pracujesz nad swoimi obszarami rozwojowymi, wyzwaniami, blokami i rozmawiacie i pracujesz nad tematami, które Cię blokują – niejako jest to proces mentorsko coachingowy dla Ciebie. Są to niezwykle cenne spotkania, bardzo przyspieszające Twój proces rozwoju.

Kurs Trenerski

Program dla osób myślących o prowadzeniu szkoleń pracy coachingu poprzez oddech i w szczególności dla tych, którzy chcieliby otworzyć filię Szkoły CUUD Coachingu Oddechem w swoim mieście. Zapraszamy do wielkiej przygody i do tworzenia coachingowego środowiska pracy z oddechem w Polsce i innych zakątkach świata.

Środowisko pracy z oddechem – CUUD Oddech Grupa

Już w trakcie szkoły możesz przystąpić do CUUD Oddech Grupy w Warszawie.  Kolejne grupy powstają w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Radomiu i Toruniu. Jeżeli w Twoim mieście nie ma grupy możesz łączyć się z nami online. Spotykamy się regularnie raz w miesiącu, by wymieniać się sesjami, doświadczeniami, nowymi odkryciami w pracy własnej lub z klientem. Szlifujemy narzędzia pomocne w codziennym życiu. Spotkania są lekkie, ciepłe i dają dużo wsparcia. Warto tu być.

Otwarcie filii Szkoły CUUD Coachingu Oddechem w twoim mieście

Jeżeli poczujesz powołanie w pracy poprzez coaching oddechem i będziesz chciał/a wziąć sprawy w swoje ręce, otrzymasz pełne know-how i wsparcie, by taki projekt sprawnie wydarzył się w Twoim mieście. Warto mieć przyjazne środowisko, w którym można wzajemnie się wspierać i rozwijać. Kiedy budujesz takie środowisko automatycznie stajesz się w nim liderem.

Prowadzący CUUD Szkołę Grzegorz Pawłowski z Pauliną Drażbą z Polsat Cafe podczas premiery jego nowej książki "Oddech w Związkach"

CO, GDZIE, KIEDY, ZA ILE?

6 Edycja CUUD Szkoły: BRAK MIEJSC

Zapisz się na kolejną 7
Edycję CUUD Szkoły
START na wiosnę: 23-24.04.2022

Terminy 6 edycji:

Moduł I

Zjazd 1:        23-24.10.2021
Zjazd 2:        20-21.11.2021
Zjazd 3:        11-12.12.2021
Zjazd 4:        22-23.01.2022
Zjazd 5:        26-27.02.2022

Moduł II

Zjazd 6:       19-20.03.2022
Zjazd 7:       09-10.04.2022
Zjazd 8:       21-22.05.2022

Moduł III

Zjazd 9:       11-12.06.2022
Zjazd 10:    24-25.09.2022

Zapisz się na kolejną 7 Edycję CUUD Szkoły
START: 23-24.04.2022
Terminy 7 edycji:

Moduł I

Zjazd 1:        23-24.04.2022
Zjazd 2:        28-29.05.2022
Zjazd 3:        25-26.06.2022
Zjazd 4:        10-11.09.2022
Zjazd 5:        15-16.10.2022

Moduł II

Zjazd 6:       05-06.11.2022
Zjazd 7:       03-04.12.2022
Zjazd 8:       07-08.01.2023

Moduł III

Zjazd 9:       04-05.02.2023
Zjazd 10:     04-05.03.2023

 

*staramy się nie zmieniać terminów, ale z czynników zewnętrznych czasami, bardzo rzadko, jesteśmy zmuszeni zmienić termin któregoś ze zjazdów

** jeżeli, na którymś ze zjazdów nie możesz być, nic nie tracisz, bo bez dodatkowych kosztów możesz odrobić go z kolejną startującą edycją.

Miejsce:

Korzystamy z kliku wygodnych sal warsztatowych na terenie Warszawy. Dokładny adres otrzymasz w e-mailu organizacyjnym przed pierwszym zjazdem.

Koszt inwestycji:

Moduł I                3750 zł           (5 zjazdów po 750 zł)

Moduł II               2250 zł           (3 zjazdy po 750 zł)

Moduł III              1500 zł           (2 zjazdy po 750 zł)

Płatność przed danym modułem lub w formie opłaty jednorazowej: 6 600 zł za 10 zjazdów (oszczędzasz wówczas 900 zł).

Opłaty obejmują: udział w powyższych modułach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach podczas warsztatów. Dodatkowo oferujemy indywidualne sesje stażowe dla osób, które zechcą stać się profesjonalnymi certyfikowanymi coachami oddechem. Sesja stażowa promocyjnie kosztuje 250 zł.

Rejestracja  ⇒   ZAPISY 

Ilość miejsc jest ograniczona. Miejsce rezerwuje bezzwrotna przedpłata 900 zł, tytułem „CUUD Szkoła”, którą należy przelać na konto: Fundacja Cooperativa, 50 1140 2004 0000 3002 7599 6861

Pytania i informacje:

NAPISZ do nas lub zadzwoń: 794 400 119

CUUD SZKOŁA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

 • Czy to na pewno dla mnie?

A  ⇒  B

Tak. Jako student, otrzymujesz to czego potrzebujesz w obecnym miejscu swojego życia. Szkoła to kompletny system dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Jest to pełen proces, który ma Ci pomóc przejść z Twojego miejsca A do Twojego miejsca B, w którym potrzebujesz się znaleźć. To nie są oderwane od siebie narzędzia, jakich wiele znajdziesz w Internecie, książkach, czy wąsko podchodzących do konkretnych problemów, czy rozwoju osobistego kursach.

 • O co jeśli nie chcę pracować z ludźmi i nie interesuje mnie pomaganie innym?

Wszystko robisz przede wszystkim dla siebie. To jest najwłaściwsze podejście. Wielu ludzi przychodzi tylko po to.  Nie mniej jednak wiele osób w trakcie CUUD Szkoły, odkrywa jak wspaniale jest umieć skutecznie, rzeczowo i profesjonalnie pomagać innym. Wielu zaczyna z przyjemnością tym się dzielić. Robi to ponad połowa naszych studentów, choć tego nie planowała na początku. Co ważne, kiedy zaczynamy pomagać innym nasz rozwój jeszcze bardziej nabiera tempa. My pomagamy naszym klientom, a oni nam, a przy okazji zaczynamy za to otrzymywać honorarium. Poza tym, warto wiedzieć jak skutecznie pomóc np. komuś bliskiemu. To jest bezcenne i zawsze się w końcu przydaje.

 • Przecież mogę to zrobić sam. Czy potrzebuję tych szkoleń?

Sporo możesz zrobić sam, sporo już zrobiłeś/aś, dlatego tu jesteś. Ja wiele nauczyłem się od moich mentorów z całego świata, sporo odkryłem sam i najwięcej nauczyłem się na własnych błędach. Dziś największym naszym skarbem jest czas i efektywność. Czas dziwnie przyspieszył i będzie przyspieszał coraz bardziej. Warto iść do przodu, mieć jak najszybciej pożądane efekty. Kiedy ktoś podaje nam rękę w ważnym momencie życiowym, jest to jak rakieta. Mnie podano wiele takich dłoni. Potrzebowałem do tego wyciągnąć swoją. Lubię dzielić się 25 latami mojego doświadczenia. Wielu ludzi jest zadziwiona tym, że dostają o wiele więcej niż się spodziewali, choć ich oczekiwania były naprawdę duże. To ogromna przyjemność widzieć jak inni rosną. Za to jestem wdzięczny, że mogę być w tym miejscu.

 • Czy to jest szkoła terapeutyczna, czy jogiczna?

Ani taka ani taka. Swoim programem obejmuje obie te przestrzenie. Nabędziesz wiele wartościowych umiejętności, które zostaną w Tobie na całe życie. Otrzymasz wiele prostych jak i zaawansowanych narzędzi, również jogicznych, terapeutycznych, coachingowych i wiele innych. Przejdziesz też swój proces wewnętrzny, który dla wielu daje mnóstwo efektów ozdrowieńczych, terapeutycznych i daje przestrzeń do wewnętrznej przemiany. Będziesz mieć wsparcie, by wdrożyć to we własne życie jak i praktykę z innymi. Uwolnisz się od wielu bagaży, które utrudniają Ci życie. Rozpuścisz sporo zamrożonego lęku i przy okazji traum i wewnętrznych zablokowani z przeszłości. Załatwisz wiele swoich spraw. Wszystko to dzieje się w bezpiecznej atmosferze, bardzo często pełnej zabawy. Sam/a przejdziesz około 30 sesji oddechowych i coachingowych. Drugie tyle poprowadzisz. Wszystko to pod czujnym i troskliwym okiem trenerów i zespołu asystentów

 • Czy jest zapotrzebowanie na rynku na taką profesję?

Tak. Dziś ludziom często już nie wystarcza coach pracujący standardowymi narzędziami. Ludzie potrzebują profesjonalistów pracujących metodami na miarę naszych czasów, narzędziami wykraczającymi poza głowę, obejmującymi całość człowieka – jego 4 sfery: ciało, uczucia, umysł i ducha oraz napęd z oddechu, który jest głównym zasilaniem i oczyszczaniem ciała i psychiki.

 • Kiedy będę mógł tym zarabiać, gdybym chciała zająć się tym profesjonalnie?

Po 5 zjazdach, czyli po I Module „Essential” możesz już zarabiać prowadząc sesje ludziom. Cały proces certyfikacji trwa dłużej – szczegóły powyżej. Wspieramy Cię, byś zaczęła jak najszybciej, w najlepszym dla Ciebie czasie.

 • A co kiedy nie będę mógł być na jakimś zjeździe albo będę musiał przerwać kurs? Czy to mi przepada?

W CUUD Szkole nic nie przepada. Możesz to spokojnie uzupełnić lub kontynuować z kolejną edycją, bez dodatkowych kosztów. Kolejne edycje CUUD Szkoły startują regularnie.

 • Czy po tym roku mogę dalej rozwijać się poprzez CUUD Szkołę?

Jak najbardziej. Możesz korzystać ze Szkoły przez całe lata, masz nielimitowany dostęp. Mamy dla Ciebie indywidualny proces stażu, system superwizji pod okiem Grzegorza. Masz możliwość asystentury na kolejnych edycjach Szkoły, bez opłat za kolejny kurs (tylko drobna organizacyjna). Masz dostęp do regularnej grupy oddechowej dla absolwentów. W tym roku uruchamiamy platformę z materiałami i narzędziami, do której masz nieograniczony dostęp. W dowolnym momencie korzystasz z tego czego najbardziej potrzebujesz.

 • Jestem z innego miasta? Czy zapewniacie nocleg?

Mamy możliwość spania w wygodnym ośrodku, mamy 3 łazienki i możesz nocować 30zł za nocleg we wspólnej sali na materacu. Sporo naszych studentów sobie to chwali, pomaga się zżyć, inni organizują sobie nocleg w pobliżu we własnym zakresie.

 • A co w temacie Covid19?

Na bieżąco podążamy za wytycznymi odpowiednich służb działając zgodnie z ich wymogami. Zajęcia są stacjonarne, ale w razie zaostrzenia przepisów rozważymy przeprowadzenie części zajęć online. Jeżeli z powodu Covid19 nie mógłbyś uczestniczyć w części zajęć, możesz je uzupełnić z kolejną grupą nie ponosząc dodatkowych kosztów.

 • Czy to mnie wzmocni w sytuacjach trudnych, związkowych, zawodowych, kryzysach?

Tak, cały proces integrowania pokazuje swoją efektywność szczególnie wtedy, kiedy sprawy nie idą po naszej myśli. Nie jest sztuką być „oświeconym”, kiedy wszystko idzie z górki. Swoją moc weryfikujemy na zakrętach, które prędzej czy później przydarzają się każdemu.

 • Jestem nieśmiały, trochę boję się grupy, boję się, że się nie odnajdę

Poprowadziliśmy już wiele edycji CUUD Szkoły. Studenci bardzo szybko się zżywają, pojawiają się przyjaźnie i więzi wieloletnie. Nieśmiałość grupowa szybko znika. Ludzie odnajdują tu duże zrozumienie, wsparcie i swoją moc. Z naszych obserwacji, najbardziej początkowo wycofane i nieśmiałe osoby stają się często leaderami.

 • A co jeśli okaże się, że to nie jest coś dla mnie?

W zasadzie nie ma takiej możliwości. Ale zawsze na wszelki wypadek na początek możesz zapisać się na pierwszy moduł, a potem zdecydować się dalej.

 • To dla kogo w końcu jest ta Szkoła?

Dla Ciebie. Skoro jesteś tutaj:)

NAPISZ do nas lub zadzwoń: 794 400 119

©2021 CUUD Szkoła Oddechu

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?