Szkoła CUUD Coachingu Oddechem

transformujący, autorski program nowej generacji.
Daje możliwość fascynującej podróży w głąb siebie i jednocześnie kształci profesjonalnych coachów oddechem.
Wyposaża absolwentki i absolwentów w niezbędne kompetencje do prowadzenia sesji coachingu oddechem.
Cały cykl szkoleniowy zakończony jest otrzymaniem certyfikatu.

Szkoła łączy wiele podejść do rozwoju człowieka i daje bogaty zestaw narzędzi do pracy. Kładzie nacisk na zdobycie szerokiego spektrum doświadczeń i wyrobienie w sobie postawy głębokiej obecności jako podstawy własnego rozwoju i pracy z klientem.

Program prowadzony jest w oparciu o najnowsze odkrycia i tradycyjne sprawdzone metody rozwoju osobistego, w szczególności takie jak: integracja oddechem, coaching, techniki oddechowe, joga, terapia systemowa, medytacja, regresing, NLP.

Pracujemy indywidualnie, w parach i grupie. Razem  uczymy się i rozwijamy. Pracujemy warsztatowo, szkoleniowo i laboratoryjnie, weryfikując to pożądanymi zmianami w codziennym życiu.

Jesteś zainteresowany nauką naszej metody?

Zapisz się do
Szkoły CUUD Coachingu Oddechem

Podjęcie nauki jest bardzo proste.
Pierwszy krok to krótka rekrutacyjna rozmowa telefoniczna

→ zadzwoń teraz: 794 400 119
→ lub napisz do nas: zgłoszenie, a my oddzwonimy

Rekomendowane trzy indywidualne sesje oddechowe z polecanym praktykiem oddechu
(Wytłumaczymy podczas powyższej rozmowy.)

DLA KOGO?

1.

Jesteś profesjonalistą pracującym z ludźmi: trenerem, terapeutą, coachem, psychologiem, nauczycielem, pedagogiem, lekarzem lub wykonujesz podobny zawód.

2.

Jeżeli nie czujesz wystarczającej satysfakcji z narzędzi, którymi pracujesz, to coaching oddechem jest właśnie dla Ciebie. Potrzebujesz bardziej kompleksowych i uniwersalnych narzędzi efektywnie transformujących na subtelnych poziomach i poza logicznym umysłem, pracujących szczególne głęboko i delikatnie zarówna na poziomie emocjonalnym, jak i duchowym.

 

3.

◊    Chcesz zdobyć nowy fascynujący zawód i rozpocząć  samodzielną i rozwijającą pracę. W wyniku kursu uzyskasz bardzo atrakcyjny zawód potwierdzony certyfikatem, a w dalszym usamodzielnianiu się zapewniamy Ci solidne wsparcie już po ukończeniu szkoły.
◊    Jeżeli czujesz zagubienie, jesteś w trakcie lub blisko przemiany życiowej, a może jej pragniesz.
◊    Chcesz być bardziej ugruntowany w swym ciele i blisko swej duchowej strony.
◊    Szukasz misji życiowej lub zadajesz sobie pytania: „Kim jestem?”, „Po co tu jestem?”, „Co mam dalej robić?”.
◊    Stoisz przed dylematem zmiany pracy, profilu zawodowego, czujesz pukające „nowe”.
◊    Czujesz się osamotniony w życiu, czy w aktualnym związku.
◊    Być może doświadczasz problemów ze snem, czujesz ciągłe napięcie, zbyt duży stres, być może odczuwasz to zdrowotnie albo notorycznie jesteś zmęczenie.
◊    Nie masz przyjemności z życia osobistego, nie odczuwasz szczęścia.

W JAKIM CELU PODJĄĆ NAUKĘ?

◊    By rozwiązać problemy, wyzwania, z którymi obecnie się zmagasz.

◊    By nauczyć się ciekawego i cennego zawodu, uzyskać  narzędzia do działania i umiejętność wspierania innych.

◊    By przyswoić cenne umiejętności kształtowania własnego życia, efektywnego, świadomego, pożądanego wpływania na własny los i sprawić, by codzienność była pełna satysfakcji i przyciągała pożądane okoliczności.

◊    By doświadczać dużo większej pełni życia, mocy, równowagi, radości i spokoju.

JAK ODBYWA SIĘ NAUKA?

Przygoda w Szkole Coachingu Oddechem realizowana jest poprzez cykl zjazdów weekendowych (sobota 10.00-19.00, niedziela 9.00 -18.00), które zwykle odbywają się raz w miesiącu.

Zajęcia prowadzone są w grupie. Tutaj razem się uczymy i rozwijamy. Wszystko, co dzieje się na zajęciach jest cenne i poufne.

Po każdym ze zjazdów uczestnicy otrzymują materiały i  propozycje zadań, by móc ugruntować zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym.

Po każdym z modułów uczestnicy otrzymują dyplomy ukończenia danego poziomu.

W celu otrzymania certyfikatu do pracy z klientami należy ukończyć indywidualny staż ugruntowujący pod opieką twórcy metody CUUD Coaching Oddechem – Grzegorza Pawłowskiego.

STRUKTURA SZKOŁY

Moduł: ESSENTIAL

1.   Moc osobista, oddech, obecność i siła emocji.

2.   Coaching i zarządzanie własnym rozwojem.

3.   Budowanie kontaktu i kompetencje coachingowe.

4.   W głąb przekonań i własna transformacja.

5.   Kreowanie życia i życiowe credo. *

Moduł: ESSENTIAL

Zjazd 1: Moc osobista, oddech, obecność i siła emocji

  • wprowadzenie do CUUD Coachingu Oddechem
  • rola oddechu w życiu
  • oddech transformujący
  • koło Junga – równowaga w 4 sferach
  • sztuka obecności, tu i teraz, punkty mocy
  • mapa uczuć i emocji
  • ciało i uczucia w sesjach oddechowych
  • medytacje dynamiczne
  • istota pragnień
  • coaching generatywny
  • budowanie kontaktu w sesji oddechowej
  • skuteczne pytania w sesjach
  • 2 sesje oddechowe

Zjazd 2:  Coaching i zarządzanie własnym rozwojem

 • modele coachingu
 • równowaga w byciu i działaniu
 • rama problemu – rama celu – kryteria celu
 • wyłanianie wartości serca
 • filozofia kaizen
 • budowanie kontaktu w sesji coachingowej
 • bycie w tu i teraz i efektywne zarządzanie sobą w czasie
 • sztuka otwierania sesji
 • elementy kontakt improwizacji
 • oddech sięgający i oddech słuchający
 • podstawowe ramy procesu coachingowego
 • sesja coachingowa
 • sesja oddechowa

 

Zjazd 3:  Budowanie kontaktu i kompetencje coachingowe

 • struktura procesu coachingowego
 • pytania w coachingu
 • zaawansowane budowanie kontaktu
 • rozwijanie kompetencji coachingowych
 • umiejętności coachingowe
 • narzędzia coachingowe
 • taniec
 • praca z ciałem
 • medytacja kundalini
 • sesja coachingu
 • 2 sesje oddechowe

Zjazd 4:  W głąb przekonań i własna transformacja

 • mocne pytania w coachingu i działanie
 • integrowanie lęku przed działaniem
 • sztuka kreacji
 • naczelne przekonanie życiowe
 • transformowanie blokujących przekonań
 • 4 skuteczne narzędzia w sesjach oddechowych
 • technika wyłaniania wewnętrznych reprezentacji
 • lingwistycznie budowanie kontaktu
 • taniec, aktywne medytacje, praca z ciałem
 • oddechowe techniki mocy
 • praca z oporem
 • 5 kroków procesu coachingowego
 • 2 sesje oddechowe
 • sesja coachingowa

Zjazd 5:  Kreowanie życia i życiowe credo

 • 2 kierunki rozwoju poprzez CUUD Coaching Oddechem
 • określenie własnego credo
 • wyłonienie życiowej misji i wizji
 • sztuka działania
 • transformowanie lęku przed wewnętrzną mocą
 • huge goals i lęk przed wielkością
 • sztuka otwartości i pojemność na szczęście
 • proces kreacji i transerfing
 • integracja i fałszywa integracja
 • taniec, masaż
 • praca z głosem
 • oddech naprzemienny
 • aktywne słuchanie w budowaniu kontaktu
 • rozwijanie umiejętności prezenterskich
 • wprowadzenie do stażu
 • sesja oddechowa
 • sesja coachingowa

Moduł: ADVANCED

6.   Rehabilitacja porodu, spotkanie z cieniem, regresing.

7.   Zaawansowane narzędzia coachingowe i biodynamika oddechu.

8.   Coaching prowokatywny i uwalnianie pamięci ciała.

Moduł: ADVANCED

Zjazd 6:  Rehabilitacja porodu, spotkanie z cieniem, regresing

  • spotkanie z własnym cieniem
  • naczelne wartości twojego cienia
  • praca z celem na linii czasu
  • regresing
  • sesja okołoporodowa
  • uwalnianie wzorców prenatalnych
  • zaawansowane narzędzia oddechowe
  • zaawansowane narzędzia coachingowe
  • struktura spotkań sesjowych
  • medytacje aktywne
  • sesja oddechowa
  • sesja coachingowa

Zjazd 7:  Zaawansowane narzędzia coachingowe i biodynamika oddechu

  • elementy bioenergetyki Lowena
  • pasy w ciele wg Reicha
  • oddech biodynamiczny
  • zaawansowane umiejętności coachingowe
  • techniki oddechowe
  • medytacje aktywne
  • praca z ciałem
  • taniec
  • 2 sesje oddechowe
  • 2 sesje coachingowe

Zjazd 8:  Coaching prowokatywny i uwalnianie pamięci ciała

 • prowokacja w coachingu
 • uwalnianie blokad z ciała
 • zaawansowana praca z misją i z credo
 • synteza budowania kontaktu
 • punkty spustowe w ciele
 • sztuka wzmacniania klienta
 • skuteczny kontrakt z klientem
 • budowanie kontaktu feedbackiem
 • trzymanie struktury spotkań
 • własny plan rozwoju i działania
 • sesja oddechowa
 • sesja coachingowa

Moduł: PROFESSIONAL

9.    Witaj świecie – ja jako niepowtarzalna marka.

10.  Selfmastery – mistrzostwo życia.

Moduł: PROFESSIONAL

Zjazd 9:  Witaj świecie – ja jako niepowtarzalna marka

  • jak odnaleźć się na rynku
  • świadomość marki, branding, rebranding
  • ja coach, ja marka, ja człowiek
  • strategia budowania marki na rynku
  • zarządzanie marką, marketing
  • wizja, strategia i skuteczny plan działania
  • transformacja cienia bycia widzianym
  • sesje coachingowe
  • sesja oddechowa

Zjazd 10:  Selfmastery – mistrzostwo życia

 • moja moc i zarządzanie sobą w czasie
 • projekty, zadania – flow – umysł jak woda
 • plan rozwoju osobistego i zawodowego
 • transformacja blokad materialnych i lęku przed sukcesem
 • sesja oddechowa
 • osobista efektywność – narzędzia biznesowe
 • 5 krokowy plan działań
 • taniec życia
 • dynamiczna sesja oddechowa
 • finał szkoły CUUD – gala

* Po ukończeniu tego modułu będziesz posiadać wszelką wiedzę i wystarczające kompetencje, by zacząć prowadzić sesje z osobami z zewnątrz. Na tym etapie możesz otrzymując zaświadczenie o ukończeniu nauki w ramach modułu ESSENTIAL.
Jako prowadzący zachęcamy oczywiście do kontynuowania i ukończenie pełnego programu szkoły i, w konsekwencji, uzyskania cennego certyfikatu.

CERTYFIKAT

CERTIFIED DIPLOMA PROFESSIONAL PRACTITIONER

Po każdym z modułów uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia danego poziomu.
Po pierwszym module zachęcamy już do prowadzenia indywidualnych sesji z osobami spoza CUUD Szkoły.
Po ukończeniu wszystkich 3 modułów (10 zjazdów) otrzymuje się dyplom ukończenia zaawansowanego rocznego programu COACH ODDECHEM.
Po spełnieniu wymogów certyfikacyjnych etapem końcowym jest uzyskanie certyfikatu:

COACH ODDECHEM – CERTIFIED DIPLOMA PROFESSIONAL PRACTITIONER

Powyższy Certyfikat jest potwierdzeniem kompetencji i umiejętności Coacha Oddechem.

KORZYŚCI

KORZYŚCI I EFEKTY:

◊    Doświadczysz spokoju wewnętrznego, regeneracji,  głębokiego relaksu jakiego często nawet nie pamiętasz.

◊    Poczujesz, że jesteś na właściwym kursie w życiu. Poczujesz większą otwartość i gotowość na zmiany.

◊    Będziesz pełniej doświadczać życia w tu i teraz. Połączysz się ze swoją mocą i sprawczością. Będziesz mieć większy wpływ na większość sfer własnego życia.
Zwiększysz lekkość w działaniu i w podejmowaniu trafnych decyzji.

◊    Będziesz dużo efektywniej i lżej przechodzić poprzez potencjalne kryzysy życiowe.

PONADTO:

◊    Będziesz potrafić skutecznie, efektywnie i kreatywnie przeprowadzać inne osoby przez sesje coachingu oddechem.

◊    Posiądziesz praktyczną i nowoczesną wiedzę, szereg umiejętności skutecznego prowadzenia innych w drodze do pełnej mocy.
Będziesz potrafić dawać ludziom wsparcie w zmianach i transformacjach, pomagać im wyłaniać misje i cele życiowe.

◊    Będziesz bardziej klarownie widzieć sytuacje mniej przyćmione stanami emocjonalnymi –  tym samym będziesz lepiej wykorzystywać pojawiające się życiowe sposobności.

◊    Zbliżysz się do swojej misji życiowej, zrozumiesz wokół czego kręci się Twoje życie i jakie Twoje wartości dają Ci życiową energię.

SYSTEM WSPARCIA I CO DALEJ?

Proces wsparcia i dalsze możliwe ścieżki rozwoju

Dużym atutem CUUD Szkoły jest system wsparcia dla praktyki własnej absolwentek i absolwentów. Każdy absolwent zaangażowany w swoją praktykę po skończeniu kursu dostaje wsparcie w rozwijaniu skrzydeł, pogłębianiu własnego rozwoju, czy staniu się profesjonalnym praktykiem i coachem oddechem na rynku. Odbywa się to poprzez system staży, superwizji, wymiany sesji i grupy spotkaniowe zarówno w trakcie jak i po skończeniu kursu. Uczestnictwo w procesie wsparcia nie jest konieczne, natomiast warto z niego korzystać.

Staż indywidualny

Są 2 powody, dla których warto odbyć staż:

 1. Staniesz się pewnym siebie coachem oddechem i będziesz prowadzić w pełni profesjonalne sesje integrowania i coachingu oddechem
 2. Otrzymasz pełne indywidualne wsparcie, by odnaleźć się na rynku jako profesjonalista. Już w trakcie pierwszego modułu możesz przystąpić do indywidualnego stażu, który pomoże Ci ugruntować się w praktyce i stać się aktywnym coachem oddechu na rynku. Są to indywidualne 2-3 godzinne spotkania jeden na jeden z trenerem, kiedy Ty:
  – prowadzisz proces coachingowy i w trakcie otrzymujesz cenne informacje zwrotne. Badania potwierdzają, że dzięki feedbackowi uczymy się o wiele szybciej.
  – pracujesz nad swoimi obszarami rozwojowymi, wyzwaniami, blokami i rozmawiacie i pracujesz nad tematami, które Cię blokują – niejako jest to proces mentorsko coachingowy dla Ciebie. Są to niezwykle cenne spotkania, bardzo przyspieszające Twój proces rozwoju.

Kurs Trenerski

Program dla osób myślących o prowadzeniu szkoleń pracy coachingu poprzez oddech i w szczególności dla tych, którzy chcieliby otworzyć filię Szkoły CUUD Coachingu Oddechem w swoim mieście. Zapraszamy do wielkiej przygody i do tworzenia coachingowego środowiska pracy z oddechem w Polsce i innych zakątkach świata.

Środowisko pracy z oddechem – CUUD Oddech Grupa

Już w trakcie szkoły możesz przystąpić do CUUD Oddech Grupy w Warszawie.  Kolejne grupy powstają w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Radomiu i Toruniu. Jeżeli w Twoim mieście nie ma grupy możesz łaczyć się z nami online. Spotykamy się regularnie raz w miesiącu, by wymieniać się sesjami, doświadczeniami, nowymi odkryciami w pracy własnej lub z klientem. Szlifujemy narzędzia pomocne w codziennym życiu. Spotkania są lekkie, ciepłe i dają dużo wsparcia. Warto tu być.

Otwarcie filii Szkoły CUUD Coachingu Oddechem w twoim mieście

Jeżeli poczujesz powołanie w pracy poprzez coaching oddechem i będziesz chciał wziąć sprawy w swoje ręce, otrzymasz pełne know-how i wsparcie, by taki projekt sprawnie wydarzył się w Twoim mieście. Warto mieć wspierające środowisko, w którym można wzajemnie się wspierać i rozwijać. Kiedy budujesz takie środowisko automatycznie stajesz się w nim liderem.

CO, GDZIE, KIEDY, ZA ILE?

Start najbliższej edycji: 19-20.09.2020

Planowane terminy:

Moduł I

Zjazd 1:      19-20.09.2020
Zjazd 2:      17-18.10.2020
Zjazd 3:      21-22.11.2020
Zjazd 4:      19-20.12.2020
Zjazd 5:      16-17.01.2021

Moduł II

Zjazd 6:       20-21.02.2021
Zjazd 7:       20-21.03.2021
Zjazd 8:       24-25.04.2021

Moduł III

Zjazd 9:       22-23.05.2021
Zjazd 10:     19-20.06.2021

 

*staramy się nie zmieniać terminów, ale z czynników zewnętrznych czasami, bardzo rzadko, jesteśmy zmuszeni zmienić termin któregoś ze zjazdów

** jeżeli, na którymś ze zjazdów nie możesz być, nic nie tracisz, bo bez dodatkowych kosztów możesz odrobić go z kolejną startującą edycją.

Miejsce:

Korzystamy z kliku wygodnych sal warsztatowych na terenie Warszawy. Dokładny adres otrzymasz w e-mailu organizacyjnym przed pierwszym zjazdem.

Koszt inwestycji:

Moduł I                3100 zł           (5 zjazdów po 620 zł)

Moduł II               1860 zł           (3 zjazdy po 620 zł)

Moduł III              1240 zł           (2 zjazdy po 620 zł)

Płatność przed danym modułem lub w formie opłaty jednorazowej: 5 300 zł za 10 zjazdów (oszczędzasz wówczas 900 zł).

Opłaty obejmują: udział w powyższych modułach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach podczas warsztatów. Dodatkowo oferujemy indywidualne sesje stażowe dla osób, które zechcą stać się profesjonalnymi certyfikowanymi coachami oddechem. Sesja stażowa promocyjnie kosztuje 190 zł.

Rejestracja  ⇒   ZAPISY 

Ilość miejsc jest ograniczona. Miejsce rezerwuje bezzwrotna przedpłata 900 zł, tytułem “CUUD Szkoła”, którą należy przelać na konto: Fundacja Cooperativa, 50 1140 2004 0000 3002 7599 6861

Pytania i informacje:

NAPISZ do nas lub zadzwoń: 794 400 119

©2020 CUUD Szkoła Oddechu

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?