fbpx

Szkoła
CUUD Coachingu
Integrowania Oddechem

Zapisz się na 10 Edycję CUUD Szkoły
Start: 5-6.10.2024


szczegóły poniżej

Transformujący Program Nowej Generacji
Daje możliwość dogłębnej podróży w głąb siebie i jednocześnie kształci profesjonalnych praktyków i coachów oddechem.
Wyposaża absolwentów w pełne kompetencje do prowadzenia sesji coachingu i integrowania oddechem.
Cały cykl szkoleniowy zakończony jest otrzymaniem certyfikatu.

Szkoła łączy wiele podejść do rozwoju człowieka i daje bogaty zestaw narzędzi do pracy. Kładzie nacisk na zdobycie szerokiego spektrum doświadczeń i wyrobienie w sobie postawy głębokiej obecności jako podstawy własnego rozwoju i pracy z klientem.

Program prowadzony jest w oparciu o najnowsze odkrycia i tradycyjne sprawdzone metody rozwoju osobistego, w szczególności takie jak: integrowanie oddechem, coaching, techniki oddechowe, joga, terapia systemowa, medytacja, regresing, NLP.

Pracujemy indywidualnie, w parach i grupie. Razem  uczymy się i rozwijamy. Pracujemy warsztatowo, szkoleniowo i laboratoryjnie, weryfikując to pożądanymi zmianami w codziennym życiu.

Jesteś zainteresowana/y przygodą?

Zapisz się do
Szkoły CUUD Coachingu Integrowania Oddechem

Podjęcie nauki jest bardzo proste.
Pierwszy krok to krótka rekrutacyjna rozmowa telefoniczna.

→ zadzwoń teraz: 503 096 911 Alicja CUUD Team
→ lub napisz do nas: zgłoszenie, a my oddzwonimy

Rekomendowane są trzy indywidualne sesje oddechowe z polecanym praktykiem oddechu
(Wytłumaczymy podczas powyższej rozmowy)

DLA KOGO?

1.

Jesteś profesjonalistą pracującym z ludźmi: trenerem, terapeutą, coachem, psychologiem, nauczycielem, pedagogiem, lekarzem lub wykonujesz podobny zawód.

2.

Jeżeli nie czujesz wystarczającej satysfakcji z narzędzi, którymi pracujesz, to coaching oddechem jest właśnie dla Ciebie. Potrzebujesz bardziej kompleksowych i uniwersalnych narzędzi efektywnie transformujących na subtelnych poziomach i poza logicznym umysłem, pracujących szczególne głęboko i delikatnie zarówna na poziomie emocjonalnym, jak i duchowym.

 

3.

◊    Chcesz zdobyć nowy fascynujący zawód i rozpocząć  samodzielną i rozwijającą pracę. W wyniku kursu uzyskasz bardzo atrakcyjny zawód potwierdzony certyfikatem, a w dalszym usamodzielnianiu się zapewniamy Ci solidne wsparcie już po ukończeniu szkoły.
◊    Jeżeli czujesz zagubienie, jesteś w trakcie lub blisko przemiany życiowej, a może jej pragniesz.
◊    Chcesz być bardziej ugruntowany w swym ciele i blisko swej duchowej strony.
◊    Szukasz misji życiowej lub zadajesz sobie pytania: „Kim jestem?”, „Po co tu jestem?”, „Co mam dalej robić?”.
◊    Stoisz przed dylematem zmiany pracy, profilu zawodowego, czujesz pukające „nowe”.
◊    Czujesz się osamotniony w życiu, czy w aktualnym związku.
◊    Być może doświadczasz problemów ze snem, czujesz ciągłe napięcie, zbyt duży stres, być może odczuwasz to zdrowotnie albo notorycznie jesteś zmęczenie.
◊    Nie masz przyjemności z życia osobistego, nie odczuwasz szczęścia.

W JAKIM CELU PODJĄĆ NAUKĘ?

◊    By rozwiązać problemy, wyzwania, z którymi obecnie się zmagasz.

◊    By nauczyć się ciekawego i cennego zawodu, uzyskać  narzędzia do działania i umiejętność wspierania innych.

◊    By przyswoić cenne umiejętności kształtowania własnego życia, efektywnego, świadomego, pożądanego wpływania na własny los i sprawić, by codzienność była pełna satysfakcji i przyciągała pożądane okoliczności.

◊    By doświadczać dużo większej pełni życia, mocy, równowagi, radości i spokoju.

JAK ODBYWA SIĘ NAUKA?

Przygoda w Szkole Coachingu Oddechem realizowana jest poprzez cykl zjazdów weekendowych (sobota 10.00-19.00, niedziela 9.00 -17.00), które zwykle odbywają się raz w miesiącu.

Zajęcia prowadzone są w grupie. Tutaj razem się uczymy i rozwijamy. Wszystko, co dzieje się na zajęciach jest cenne i poufne.

Po każdym ze zjazdów uczestnicy otrzymują materiały i  propozycje zadań, by móc ugruntować zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym.

Po każdym z modułów uczestnicy otrzymują dyplomy ukończenia danego poziomu.

W celu otrzymania certyfikatu do pracy z klientami należy ukończyć indywidualny staż ugruntowujący pod opieką twórcy metody CUUD Coaching Oddechem – Grzegorza Pawłowskiego.

STRUKTURA CUUD SZKOŁY

Moduł: ESSENTIAL

1.   Moc osobista, oddech, obecność i siła emocji

2.   Coaching i zarządzanie własnym rozwojem

3.  Kreowanie życia i własna transformacja

4.  Budowanie kontaktu i kompetencje coachingowe

5.  W głąb przekonań, misja i życiowe credo *

Moduł: ESSENTIAL

 

Zjazd 1: Moc osobista, oddech, obecność i siła emocji

 • wprowadzenie do CUUD Integrowania Oddechem i CUUD Coachingu Oddechem
 • rola oddechu w życiu
 • oddech transformujący
 • koło Junga – równowaga w 4 sferach
 • sztuka obecności, tu i teraz, punkty osobistej mocy
 • mapa uczuć i emocji
 • ciało i uczucia w sesjach oddechowych
 • medytacje dynamiczne
 • istota pragnień
 • coaching generatywny
 • budowanie kontaktu w sesji oddechowej
 • skuteczne pytania w sesjach
 • elementy kontakt improwizacji
 • oddech dynamiczny
 • 2 sesje oddechowe

 

Zjazd 2:  Coaching i zarządzanie własnym rozwojem

 • modele coachingu
 • równowaga w byciu i działaniu
 • rama problemu – rama celu – kryteria celu
 • wyłanianie wartości serca
 • filozofia kaizen
 • model Diltsa
 • budowanie kontaktu w sesji coachingowej
 • spotkanie z własnym cieniem
 • naczelne wartości twojego cienia
 • bycie w tu i teraz i efektywne zarządzanie sobą w czasie
 • sztuka otwierania sesji
 • elementy kontakt improwizacji
 • oddech sięgający i oddech słuchający
 • podstawowe ramy procesu coachingowego
 • sesja coachingowa
 • 2 sesje oddechowe

 

Zjazd 3:  Kreowanie życia i własna transformacja

 • siła pytań w coachingu i życiu codziennym
 • mocne pytania w coachingu i działanie
 • integrowanie lęku przed działaniem
 • rozpuszczanie blokujących wzorców życiowych
 • proces kreacji i sztuka świadomego tworzenia życia
 • technika wyłaniania wewnętrznych reprezentacji
 • 4 skuteczne narzędzia w sesjach oddechowych
 • lingwistycznie budowanie kontaktu
 • taniec, aktywne medytacje, praca z ciałem
 • oddechowe techniki mocy
 • istota lęku i budowanie relacji z lękiem
 • praca z oporem
 • 5 kroków procesu coachingowego
 • sesja coachingowa
 • 2 sesje oddechowe

 

Zjazd 4:  Budowanie kontaktu i kompetencje coachingowe

 • struktura procesu coachingowego
 • pytania w coachingu
 • zaawansowane budowanie kontaktu
 • rozwijanie kompetencji coachingowych
 • umiejętności coachingowe
 • narzędzia coachingowe
 • taniec
 • praca z ciałem
 • medytacja kundalini
 • sesja coachingowa
 • 2 sesje oddechowe

 

Zjazd 5:  W głąb przekonań, misja i życiowe credo

 • 2 kierunki rozwoju poprzez CUUD Coaching Oddechem
 • sztuka otwartości, zgoda i pojemność na szczęście
 • transformowanie blokujących przekonań
 • kłamstwo osobiste – integrowanie naczelnego przekonania życiowego
 • wyłonienie życiowej misji i wizji
 • określenie własnego credo
 • praca z celem na linii czasu
 • transformowanie lęku przed wewnętrzną mocą
 • integracja i fałszywa integracja
 • taniec, masaż
 • praca z głosem
 • oddech naprzemienny
 • aktywne słuchanie w budowaniu kontaktu
 • wprowadzenie do stażu
 • sesja coachingowa
 • 2 sesje oddechowe

Moduł: ADVANCED

6.   Rehabilitacja porodu, sesja prenatalna, regresing

7.    Zaawansowane narzędzia coachingowe i biodynamika oddechu

8.   Coaching prowokatywny i zaawansowana praca z misją i z credo

Moduł: ADVANCED

 

Zjazd 6:  Rehabilitacja porodu, sesja prenatalna, regresing

 •  technika regresingowa
 • sesja okołoporodowa
 • rehabilitacja własnego porodu
 • uwalnianie wzorców prenatalnych
 • zaawansowane narzędzia oddechowe
 • zaawansowane narzędzia coachingowe
 • struktura spotkań sesjowych
 • medytacje aktywne
 • sesja oddechowa
 • sesja coachingowa

 

Zjazd 7:  Zaawansowane narzędzia coachingowe i oddech sięgający

 • elementy bioenergetyki Lowena
 • oddech sięgający
 • zaawansowane umiejętności coachingowe
 • techniki oddechowe
 • medytacje aktywne
 • punkty spustowe w ciele
 • uwalnianie pamięci z ciała
 • taniec
 • 2 sesje oddechowe
 • 2 sesje coachingowe

 

Zjazd 8:  Zaawansowana praca z misją i z credo

 • uwalnianie blokad z ciała
 • zaawansowana praca z misją i z credo
 • synteza budowania kontaktu
 • sztuka wzmacniania klienta
 • skuteczny kontrakt z klientem
 • budowanie kontaktu feedbackiem
 • trzymanie struktury spotkań
 • własny plan rozwoju i działania
 • sesja oddechowa
 • sesja coachingowa

Moduł: PROFESSIONAL

9.   Witaj świecie – ja jako unikalna jakość i niepowtarzalna marka

10.  Selfmastery – mistrzostwo życia

Moduł: PROFESSIONAL

 

Zjazd 9:  Witaj świecie – ja jako unikalna jakość i niepowtarzalna marka

 • moje wyjątkowe zasoby jakości i umiejętności
 • transformacja cienia bycia widzianym i zgoda na własną unikalność
 • huge goals i integrowanie lęku przed wielkością
 • ja praktyk oddechu, ja coach, ja marka, ja człowiek
 • świadomość marki, branding, rebranding
 • jak odnaleźć się na rynku
 • strategia budowania marki na rynku
 • zarządzanie marką, marketing
 • wizja, strategia i skuteczny plan działania
 • rozwijanie umiejętności prezenterskich
 • sesje coachingowe
 • 2 sesje oddechowe

 

Zjazd 10:  Selfmastery – mistrzostwo życia

 • moja moc i zarządzanie sobą w czasie
 • projekty, zadania – flow – umysł jak woda
 • plan rozwoju osobistego i zawodowego
 • transformacja blokad materialnych i lęku przed sukcesem
 • osobista efektywność – narzędzia biznesowe
 • 5 krokowy plan działań
 • domykanie pętli traumy okołoporodowej
 • praca z matrycą rodziny i odblokowanie przepływu w systemie
 • sesja oddechowa
 • taniec życia
 • dynamiczna sesja oddechowa
 • finał szkoły CUUD – gala

* Po ukończeniu tego modułu będziesz posiadać wszelką wiedzę i wystarczające kompetencje, by zacząć prowadzić sesje z osobami z zewnątrz. Na tym etapie możesz zakończyć szkolenie otrzymując zaświadczenie o ukończeniu nauki na poziomie modułu ESSENTIAL.
Jako prowadzący zachęcamy oczywiście do kontynuowania i ukończenie pełnego programu szkoły i, w konsekwencji, uzyskania cennego certyfikatu.

CERTYFIKAT

CERTIFIED DIPLOMA PROFESSIONAL PRACTITIONER

Po każdym z modułów uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia danego poziomu.
Po pierwszym module zachęcamy już do prowadzenia indywidualnych sesji z osobami spoza CUUD Szkoły.
Po ukończeniu wszystkich 3 modułów (10 zjazdów) otrzymuje się dyplom ukończenia zaawansowanego rocznego programu COACH ODDECHEM.
Po spełnieniu wymogów certyfikacyjnych etapem końcowym jest uzyskanie certyfikatu:

COACH ODDECHEM – CERTIFIED DIPLOMA PROFESSIONAL PRACTITIONER

Powyższy Certyfikat jest potwierdzeniem kompetencji i umiejętności Coacha Oddechem.

KORZYŚCI

KORZYŚCI I EFEKTY:

◊    Doświadczysz spokoju wewnętrznego, regeneracji,  głębokiego relaksu jakiego często nawet nie pamiętasz.

◊    Poczujesz, że jesteś na właściwym kursie w życiu. Poczujesz większą otwartość i gotowość na zmiany.

◊    Będziesz pełniej doświadczać życia w tu i teraz. Połączysz się ze swoją mocą i sprawczością. Będziesz mieć większy wpływ na większość sfer własnego życia.
Zwiększysz lekkość w działaniu i w podejmowaniu trafnych decyzji.

◊    Będziesz dużo efektywniej i lżej przechodzić poprzez potencjalne kryzysy życiowe.

PONADTO:

◊    Będziesz potrafić skutecznie, efektywnie i kreatywnie przeprowadzać inne osoby przez sesje coachingu oddechem.

◊    Posiądziesz praktyczną i nowoczesną wiedzę, szereg umiejętności skutecznego prowadzenia innych w drodze do pełnej mocy.
Będziesz potrafić dawać ludziom wsparcie w zmianach i transformacjach, pomagać im wyłaniać misje i cele życiowe.

◊    Będziesz bardziej klarownie widzieć sytuacje mniej przyćmione stanami emocjonalnymi –  tym samym będziesz lepiej wykorzystywać pojawiające się życiowe sposobności.

◊    Zbliżysz się do swojej misji życiowej, zrozumiesz wokół czego kręci się Twoje życie i jakie Twoje wartości dają Ci życiową energię.

SYSTEM WSPARCIA I CO DALEJ?

Proces wsparcia i dalsze możliwe ścieżki rozwoju

Dużym atutem CUUD Szkoły jest system wsparcia dla praktyki własnej absolwentek i absolwentów. Każdy absolwent zaangażowany w swoją praktykę po skończeniu kursu dostaje wsparcie w rozwijaniu skrzydeł, pogłębianiu własnego rozwoju, czy staniu się profesjonalnym praktykiem i coachem oddechem na rynku. Odbywa się to poprzez system staży, superwizji, wymiany sesji i grupy spotkaniowe zarówno w trakcie jak i po skończeniu kursu. Uczestnictwo w procesie wsparcia nie jest konieczne, natomiast warto z niego korzystać.

Staż indywidualny

Są 2 powody, dla których warto odbyć staż:

 1. Staniesz się pewnym siebie coachem oddechem i będziesz prowadzić w pełni profesjonalne sesje integrowania i coachingu oddechem
 2. Otrzymasz pełne indywidualne wsparcie, by odnaleźć się na rynku jako profesjonalista. Już w trakcie pierwszego modułu możesz przystąpić do indywidualnego stażu, który pomoże Ci ugruntować się w praktyce i stać się aktywnym coachem oddechem na rynku. Są to indywidualne 2-3 godzinne spotkania jeden na jeden z mentorem, kiedy Ty:
  – prowadzisz proces coachingowy i w trakcie otrzymujesz cenne informacje zwrotne. Badania potwierdzają, że dzięki feedbackowi uczymy się o wiele szybciej.
  – pracujesz nad swoimi obszarami rozwojowymi, wyzwaniami, blokami i rozmawiacie i pracujesz nad tematami, które Cię blokują – niejako jest to proces mentorsko coachingowy dla Ciebie. Są to niezwykle cenne spotkania, bardzo przyspieszające Twój proces rozwoju.

Kurs Trenerski

Program dla osób myślących o prowadzeniu szkoleń pracy coachingu poprzez oddech i w szczególności dla tych, którzy chcieliby otworzyć filię Szkoły CUUD Coachingu Oddechem w swoim mieście. Zapraszamy do wielkiej przygody i do tworzenia coachingowego środowiska pracy z oddechem w Polsce i innych zakątkach świata.

Środowisko pracy z oddechem – CUUD Oddech Grupa

Już w trakcie szkoły możesz przystąpić do CUUD Oddech Grupy w Warszawie.  Kolejne grupy powstają w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Radomiu i Toruniu. Jeżeli w Twoim mieście nie ma grupy możesz łączyć się z nami online. Spotykamy się regularnie raz w miesiącu, by wymieniać się sesjami, doświadczeniami, nowymi odkryciami w pracy własnej lub z klientem. Szlifujemy narzędzia pomocne w codziennym życiu. Spotkania są lekkie, ciepłe i dają dużo wsparcia. Warto tu być.

Otwarcie filii Szkoły CUUD Coachingu Oddechem w twoim mieście

Jeżeli poczujesz powołanie w pracy poprzez coaching oddechem i będziesz chciał/a wziąć sprawy w swoje ręce, otrzymasz pełne know-how i wsparcie, by taki projekt sprawnie wydarzył się w Twoim mieście. Warto mieć przyjazne środowisko, w którym można wzajemnie się wspierać i rozwijać. Kiedy budujesz takie środowisko automatycznie stajesz się w nim liderem.

Prowadzący CUUD Szkołę Grzegorz Pawłowski z Pauliną Drażbą z Polsat Cafe podczas premiery jego nowej książki "Oddech w Związkach"

CO, GDZIE, KIEDY, ZA ILE?

Zapisz się na kolejną 10 Edycję CUUD Szkoły
Start: 5-6.10. 2024

Planowane terminy:

Moduł I

Zjazd 1:      5-6.10. 2024
Zjazd 2:      23-24.11
Zjazd 3:      14-15.12
Zjazd 4:      25-26.01.2025
Zjazd 5:      22-23.02

Moduł II

Zjazd 6:      22-23.03
Zjazd 7:      26-27.04
Zjazd 8:      24-25.05

Moduł III

Zjazd 9:    21-22.06
Zjazd 1o:  27-28.09

 

*staramy się nie zmieniać terminów, ale z czynników zewnętrznych czasami, bardzo rzadko, jesteśmy zmuszeni zmienić termin któregoś ze zjazdów

** jeżeli, na którymś ze zjazdów nie możesz być, nic nie tracisz, bo bez dodatkowych kosztów możesz odrobić go z kolejną startującą edycją.

Miejsce:

Korzystamy z kliku wygodnych sal warsztatowych na terenie Warszawy. Dokładny adres otrzymasz w e-mailu organizacyjnym przed pierwszym zjazdem.

Koszt inwestycji:

Moduł I                5250 zł           (5 zjazdów)

Moduł II               3150 zł           (3 zjazdy)

Moduł III              2100 zł           (2 zjazdy)

Płatność przed danym modułem lub w formie opłaty jednorazowej: 9 500 zł za 10 zjazdów (oszczędzasz wówczas 1 000 zł).

Opłaty obejmują: udział w powyższych modułach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach podczas warsztatów. Dodatkowo oferujemy indywidualne sesje stażowe dla osób, które zechcą stać się profesjonalnymi certyfikowanymi coachami integrowania oddechem. Sesja stażowa promocyjnie kosztuje 300 zł.

Rejestracja  ⇒   ZAPISY 

Ilość miejsc jest ograniczona. Miejsce rezerwuje bezzwrotna przedpłata 900 zł  tytułem „CUUD SZKOŁA”, którą należy przelać na konto: CUUD Spółka z o.o., 95 1140 2004 0000 3802 8263 9383

* Rozpoczynając swoją przygodę jako student/ka CUUD Szkoły – rezerwujemy dla Ciebie miejsce na całym module lub całości rocznego programu. Nie ma możliwości zwrotu wpłaty w przypadku rezygnacji w trakcie już trwającej edycji.

 

Pytania i informacje:

NAPISZ do nas lub zadzwoń: 503 096 911 Alicja CUUD Team

CUUD SZKOŁA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

 • Czy to na pewno dla mnie?

A  ⇒  B

Tak. Jako student, otrzymujesz to czego potrzebujesz w obecnym miejscu swojego życia. Szkoła to kompletny system dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Jest to pełen proces, który ma Ci pomóc przejść z Twojego miejsca A do Twojego miejsca B, w którym potrzebujesz się znaleźć. To nie są oderwane od siebie narzędzia, jakich wiele znajdziesz w Internecie, książkach, czy wąsko podchodzących do konkretnych problemów, czy rozwoju osobistego kursach.

 • O co jeśli nie chcę pracować z ludźmi i nie interesuje mnie pomaganie innym?

Wszystko robisz przede wszystkim dla siebie. To jest najwłaściwsze podejście. Wielu ludzi przychodzi tylko po to.  Nie mniej jednak wiele osób w trakcie CUUD Szkoły, odkrywa jak wspaniale jest umieć skutecznie, rzeczowo i profesjonalnie pomagać innym. Wielu zaczyna z przyjemnością tym się dzielić. Robi to ponad połowa naszych studentów, choć tego nie planowała na początku. Co ważne, kiedy zaczynamy pomagać innym nasz rozwój jeszcze bardziej nabiera tempa. My pomagamy naszym klientom, a oni nam, a przy okazji zaczynamy za to otrzymywać honorarium. Poza tym, warto wiedzieć jak skutecznie pomóc np. komuś bliskiemu. To jest bezcenne i zawsze się w końcu przydaje.

 • Przecież mogę to zrobić sam. Czy potrzebuję tych szkoleń?

Sporo możesz zrobić sam, sporo już zrobiłeś/aś, dlatego tu jesteś. Ja wiele nauczyłem się od moich mentorów z całego świata, sporo odkryłem sam i najwięcej nauczyłem się na własnych błędach. Dziś największym naszym skarbem jest czas i efektywność. Czas dziwnie przyspieszył i będzie przyspieszał coraz bardziej. Warto iść do przodu, mieć jak najszybciej pożądane efekty. Kiedy ktoś podaje nam rękę w ważnym momencie życiowym, jest to jak rakieta. Mnie podano wiele takich dłoni. Potrzebowałem do tego wyciągnąć swoją. Lubię dzielić się 25 latami mojego doświadczenia. Wielu ludzi jest zadziwiona tym, że dostają o wiele więcej niż się spodziewali, choć ich oczekiwania były naprawdę duże. To ogromna przyjemność widzieć jak inni rosną. Za to jestem wdzięczny, że mogę być w tym miejscu.

 • Czy to jest szkoła terapeutyczna, czy jogiczna?

Ani taka ani taka. Swoim programem obejmuje obie te przestrzenie. Nabędziesz wiele wartościowych umiejętności, które zostaną w Tobie na całe życie. Otrzymasz wiele prostych jak i zaawansowanych narzędzi, również jogicznych, terapeutycznych, coachingowych i wiele innych. Przejdziesz też swój proces wewnętrzny, który dla wielu daje mnóstwo efektów ozdrowieńczych, terapeutycznych i daje przestrzeń do wewnętrznej przemiany. Będziesz mieć wsparcie, by wdrożyć to we własne życie jak i praktykę z innymi. Uwolnisz się od wielu bagaży, które utrudniają Ci życie. Rozpuścisz sporo zamrożonego lęku i przy okazji traum i wewnętrznych zablokowani z przeszłości. Załatwisz wiele swoich spraw. Wszystko to dzieje się w bezpiecznej atmosferze, bardzo często pełnej zabawy. Sam/a przejdziesz około 30 sesji oddechowych i coachingowych. Drugie tyle poprowadzisz. Wszystko to pod czujnym i troskliwym okiem trenerów i zespołu asystentów

 • Czy jest zapotrzebowanie na rynku na taką profesję?

Tak. Dziś ludziom często już nie wystarcza coach pracujący standardowymi narzędziami. Ludzie potrzebują profesjonalistów pracujących metodami na miarę naszych czasów, narzędziami wykraczającymi poza głowę, obejmującymi całość człowieka – jego 4 sfery: ciało, uczucia, umysł i ducha oraz napęd z oddechu, który jest głównym zasilaniem i oczyszczaniem ciała i psychiki.

 • Kiedy będę mógł tym zarabiać, gdybym chciała zająć się tym profesjonalnie?

Po 5 zjazdach, czyli po I Module „Essential” możesz już zarabiać prowadząc sesje ludziom. Cały proces certyfikacji trwa dłużej – szczegóły powyżej. Wspieramy Cię, byś zaczęła jak najszybciej, w najlepszym dla Ciebie czasie.

 • A co kiedy nie będę mógł być na jakimś zjeździe albo będę musiał przerwać kurs? Czy to mi przepada?

W CUUD Szkole nic nie przepada. Możesz to spokojnie uzupełnić lub kontynuować z kolejną edycją, bez dodatkowych kosztów. Kolejne edycje CUUD Szkoły startują regularnie.

 • Czy po tym roku mogę dalej rozwijać się poprzez CUUD Szkołę?

Jak najbardziej. Możesz korzystać ze Szkoły przez całe lata, masz nielimitowany dostęp. Mamy dla Ciebie indywidualny proces stażu, system superwizji pod okiem Grzegorza. Masz możliwość asystentury na kolejnych edycjach Szkoły, bez opłat za kolejny kurs (tylko drobna organizacyjna). Masz dostęp do regularnej grupy oddechowej dla absolwentów. W tym roku uruchamiamy platformę z materiałami i narzędziami, do której masz nieograniczony dostęp. W dowolnym momencie korzystasz z tego czego najbardziej potrzebujesz.

 • Jestem z innego miasta? Czy zapewniacie nocleg?

Mamy możliwość spania w wygodnym ośrodku, mamy 3 łazienki i możesz nocować 30zł za nocleg we wspólnej sali na materacu. Sporo naszych studentów sobie to chwali, pomaga się zżyć, inni organizują sobie nocleg w pobliżu we własnym zakresie.

 • A co w temacie Covid19?

Na bieżąco podążamy za wytycznymi odpowiednich służb działając zgodnie z ich wymogami. Zajęcia są stacjonarne, ale w razie zaostrzenia przepisów rozważymy przeprowadzenie części zajęć online. Jeżeli z powodu Covid19 nie mógłbyś uczestniczyć w części zajęć, możesz je uzupełnić z kolejną grupą nie ponosząc dodatkowych kosztów.

 • Czy to mnie wzmocni w sytuacjach trudnych, związkowych, zawodowych, kryzysach?

Tak, cały proces integrowania pokazuje swoją efektywność szczególnie wtedy, kiedy sprawy nie idą po naszej myśli. Nie jest sztuką być „oświeconym”, kiedy wszystko idzie z górki. Swoją moc weryfikujemy na zakrętach, które prędzej czy później przydarzają się każdemu.

 • Jestem nieśmiały, trochę boję się grupy, boję się, że się nie odnajdę

Poprowadziliśmy już wiele edycji CUUD Szkoły. Studenci bardzo szybko się zżywają, pojawiają się przyjaźnie i więzi wieloletnie. Nieśmiałość grupowa szybko znika. Ludzie odnajdują tu duże zrozumienie, wsparcie i swoją moc. Z naszych obserwacji, najbardziej początkowo wycofane i nieśmiałe osoby stają się często leaderami.

 • A co jeśli okaże się, że to nie jest coś dla mnie?

W zasadzie nie ma takiej możliwości. Ale zawsze na wszelki wypadek na początek możesz zapisać się na pierwszy moduł, a potem zdecydować się dalej.

 • To dla kogo w końcu jest ta Szkoła?

Dla Ciebie. Skoro jesteś tutaj:)

NAPISZ do nas lub zadzwoń: 503 096 911 Alicja CUUD Team

CO DAŁA MI CUUD SZKOŁA

OPINIE ABSOLWENTÓW

Sylwia Bednarek

CUUD Szkoła to piękna podróż w głąb siebie, w swoje emocje. To opowieść o determinacji do realizowania moich celów – tych osobistych i zawodowych. Szkoła dała mi wiatru w moje żagle – czuję, że się rozwinęłam – zarówno dla siebie, jak i dla tych, których spotykam w moim życiu. To podróż o rozwoju i sięganiu po więcej, o marzeniach, relacjach. –>

–> W szkole zintegrowałam te jakości, które zawsze gdzieś tam były, ale które tak ciężko było mi scalić. Ciało, umysł, uczucia i duch – praca z oddechem pomogła mi je zintegrować, a to stało się pięknym motorem do zmian, których pragnęłam w swoim życiu.

Mam ogromną wdzięczność dla Ciebie, Grzegoorzu.

Za stworzenie takiej pięknej przestrzeni do pracy i współpracy.

Dziękuję

Tomasz Kocot

Szkoła CUUD jest cudowną przygodą życia, którą warto przeżyć dla podniesienia jakości swojej codzienności, większego dystansu i lekkości. Jest ona okazją do spotkania się ze sobą na głębokim poziomie i transformacji tego, co w nas niesłużące w to, co nam służy i nas wspiera. Jest to miejsce spotkania grona bliskich, wspólnego wzrastania, pomnażania miłości oraz stawania w gotowości –>

–> i odwadze do wszystkiego, co się w trakcie szkoły zadziewa. Ze Szkołą CUUD można więcej zobaczyć i skuteczniej osiągnąć kolejny etap w podróży zanej życiem. Żeby żyć w zaufaniu, lekkości, spokoju i miłości warto dać sobie ten prezent i przyjść do szkoły Grzegorza.

Iwona Giesek Witkowski

To taka szkoła, w której uczysz się siebie. Jesteś zarówno uczniem, jak i nauczycielem i odkrywasz, że wszystkie odpowiedzi są w Tobie. Odkrywasz, że jesteś kompletny/a, wystarczający/a. To taka szkoła, w której doświadczasz, przeżywasz, czujesz, jesteś. Najważniejsza lekcja, jaką dostajesz, to, że życie się dzieje TU i TERAZ i że zawsze masz dostęp do –>

–> tego, by wiedzieć, w czym jesteś – wystarczy poczuć swoje ciało, podążyć za oddechem i poczuć emocje.

Wojciech Juroic

Była to wspaniała 2-letnia podróż poza moją strefę komfortu, ucząc się o sobie, o swojej duchowości, męskości i świecie wewnętrznym.
Poznanie Grzegorza, jego metodologii i ćwiczeń sprawiło, że otworzyłem oczy na nowo w tematach, które dawno temu „zakopałem” i uznałem za zamknięte.
Grzegorz jest wspaniałym nauczycielem i prowadzącym i –>

–> człowiekiem, który potrafi współpracować z najbardziej „skomplikowanymi” jednostkami. Polecam całym sercem jego kursy oraz Szkołę, która daje ogromny zasób wiedzy, ćwiczeń oraz technik. Jeżeli szukasz swojej drogi do świadomości, to Szkoła CUUD jest jedną z właściwych dróg! ❤️

Aneta Majorek Knapik

Szkoła CUUD? – pierwsza myśli – zmienia życie, nadając sens oddechowi, zmieniając go w oddech świadomy. To swoistego rodzaju narodziny, dzięki którym Twój oddech – ten świadomy – pozwoli zintegrować to wszystko, co jest istotą Twojego życia. To odcinanie wszelakich „pępowin” składających się z przekonań, wdruków, które już nie karmię, nie odżywiają nie prawdy do wewnętrznego wzrastania. –>

–> Twórca Szkoły Grzegorz Pawłowski z niezwykłą uważnością potrafi zadbać o bezpieczną atmosferę, w której można wzrastać, rozwijać się, pogłębiać swoją wiedzę. Swoją skromną, lecz bardzo profesjonalną postawę staje się MENTOREM przez duże M. Grzegorz jest doskonale przygotowany merytorycznie, zawsze w sposób uporządkowany i przemyślany prowadzi swoje zajęcia charakteryzujące się punktualnością, poczuciem humoru i niezwykłą dbałością o uczestników kursu – na kursie i poza nim.

Z całego serca polecam CUUD. Tam CUUD-ownie doświadczysz życia.

Michał Buźniak

CUUD COACHING ODDECHEM  to przestrzeń (droga) pełna drogowskazów i ścieżek, którymi możesz podążać w zgodzie ze sobą i swoją intuicją. Jakich jakości pragniesz doświadczać w swoim życiu? Jakiego życia pragniesz dla siebie? Otwierając w pełni swoje serce możesz w nim znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań. –>

–> Czy wyruszysz w tą PODRÓŻ pozwalając sobie na siebie?

Sylwia Kaniewska

Z pełną świadomością czuję, że zapisanie się i odbycie wszystkich zjazdów JEST NAJLEPSZĄ DECYZJĄ W MOIM ŻYCIU. Odkryłam i zintegrowałam się ze wszystkimi częściami siebie. Szkoła sprawiła, że zrobiłam i dalej robię to z czułością i uważnością. Niesamowita energia miejsca, prowadzących oraz ludzi z grupy dała mi poczucie bezpieczeństwa i odwagę –>

–> wyrażać siebie, ale też przyzwolenia na to, aby odpuszczać. Wiele procesów się rozpoczęło i trwać będzie po zakończeniu szkoły i jestem wdzięczna za to, że właśnie w tym miejscu i z tyi ludźmi to się zadziało. Daje mi to poczucie przynależności i połączenia ze światem. Zaczęłam traktować siebie i innych z większą uważnością i lekkością. W szkole wzmocniło się moje poczucie własnej miłości, ale też odnalazłam tutaj miłość swojego życia i Bratnią Duszę J Wiele emocji tutaj wypłynęło i jestem za nie wdzięczna sobie, Grzegorzowi, CUUDOWNEJ GRUPIE I SZKOLE CUUD ❤️

Iwona Krynicka – Hajduk

Szkoła CUUD Grzegorza Pawłowskiego jest niesamowitym wglądem w siebie. Dostrzeżeniem swoich cieni, które pozwalamy sobie przytulić z miłością i szacunkiem.
Grzegorz otwiera nas kawałek po kawałku z ostrożnością i uważnością. Przechodząc przez kolejne zjazdy czułam opiekę, troskę oraz uważność na moją przestrzeń.

Dorota Łącka – Lipińska

Czym dla mnie była Szkoła CUUD?
Odkrywaniem na nowych, głębszych poziomach siebie. Przestrzenią do bycia w bezpiecznym kontakcie ze swoją „ciemną stroną” i wychodzenia do światła.
Dobrą zabawą.
Spotkaniem ze swoją częścią z przeszłości. Przypomnieniem tego, kim byłam. –>

-> Droga do większej akceptacji siebie i miłości do siebie.
Polecam:)

Grażyna 

Kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel. I taki nauczyciel pojawił się na mojej drodze w CUUD szkole Grzegorza Pawłowskiego. Jestem Ci wdzięczna za przestrzeń, którą stworzyłeś i do której zaprosiłeś wspaniałych ludzi. Dziękuję Ci za to, że z każdym zjazdem mogłam odkrywać swoje kawałki – te fajne i mniej fajne, ale wszystkie moje. –>

–> Dziękuję Ci za odczarowanie mojej definicji oddechu. Niech oddech nas prowadzi przez tajemnice życia i nas samych. ❤️

Małgorzata Staroń

Szkoła CUUD była dla mnie miejscem cudownych, wspierających spotkań ze wspaniałymi ludźmi. Miejsce, w którym odbyłam głęboką i fascynującą podróż do swojego wnętrza i gdzie z radością wracałam na kolejne zjazdy. W trakcie roku szkoły zmieniło się moje spojrzenie na rzeczywistość, a w mojej codzienności –>

–> pojawiło się więcej otwartości i spokoju. Zawsze będę mile wspominać czas spędzony w CUUD Szkole!

Ania Rakowska

Czym była dla mnie Szkoła CUUD?

To niezwykłe miejsce spotkań na wielu poziomach – z duszami, ciałem, uczuciami i umysłami innych uczestników, którzy już po pierwszych zjazdach stają Ci się bliscy i myślisz o nich z czułością. Najważniejszym spotkaniem jest jednak –>

–> to z samym sobą, z własną prawdą i pragnieniami. A do tego wszystkiego dostajesz wiedzę i narzędzia, żeby to ogarnąć.
Serdecznie polecam!

Antonina

Czym dla mnie była ta szkoła?

Szkoła jest/była dla mnie placem budowy…

Wybudowałam mocne i stabilne filary… Odkryłam moje walory, poczucie wartości. Zmiany zewnętrzne są zauważalne przez moje otoczenie. Sylwetka -> ciało, postawa ciała zmieniła się. Nauczyłam się otwartości w –>

–> rozmowie, interakcjach z innymi ludźmi. Szkoła dała mi odwagę i nie boję się oceny innych ludzi. W prawdzie z samą sobą daję sobie prawo do mówienia i robienia tego, czego potrzebuję wbrew oczekiwaniem, przestałam działać dla innych. Zaczęłam dbać o siebie, pojawiła się zgoda na „zdrowy egoizm”. Tak!! Czuję, że żyję dla siebie! Uzmysłowienie ograniczających przekonań jest dla mnie odkryciem – to silne blokady, z którymi pracować chcę i potrzebuję. Podczas tego roku bardzo dużo korków wywaliło mi w moich relacjach z mamą, z mężem. Podczas czerwcowej medytacji, po której miałam napisać, co chciałabym zrobić, gdyby zostało mi pół roku życia przyszła do mnie tantra. Akacja -> reakcja. Tantra pozwoliła mi dotknąć nieprzepracowanych traum seksualnych. Otworzyły mi się nowe drzwi. Bez CUUDu nie było takich możliwości. Czuję się dzięki szkole wzbogacona o narzędzia, nakarmiona pozytywnym doświadczeniem oddechu w moim rozwoju.

Dziękuję Grzegorz.

Małgorzata Kryszak

Czym dla mnie była ta szkoła?
Bezpieczną podróżą w głąb siebie.
Połączeniem umysłu z ciałem, emocjami, oddechem.
Poznaniem skutecznych sposobów na rozpuszczanie stresu w życiu biznesowym i prywatnym.

Ewa Lachowicz

Przyszłam do szkoły w beznadziei i bez oczekiwań, że nagle moje życie cudownie się zmieni. Po roku jestem inną osobą, a może raczej wróciłam do siebie. Tej prawdziwej, czułej, odważnej, kochającej siebie i innych. Szkoła i ludzie, którzy ją tworzą dali mi ostatni puzel układanki mojego życia – oddała mi Głos ❤️ –>

–> PS Grzegorz, jesteś wspaniałym coachem i człowiekiem. Dziękuję z całego serca! 🙂

Lidia Sołdon

Szkoła CUUD – w jednym zdaniu mogłabym ująć, że jest najlepszym co dla siebie zrobiłam. Dzięki Wam mogłam się bardziej otworzyć, z większą wiarą i zaufaniem podchodzę do życia. Z większą wiarą i zaufaniem podchodzę również do siebie. Świat nie wygląda już tak strasznie, a sprawy trudne są nadal trudne, ale są do przejścia.
Dziękuję bardzo serdecznie.

Aneta Kędzierska

Przygoda z CUUDem, to dla mnie proces terapeutyczny, który trwa. Uwierzyłam, że mogę wszystko. Nabrałam pewności, że to, co robię to dobry kierunek, a coaching oddechem to uzupełnienie, a w zasadzie dopełnienie procesy zmiany zawodowej – ścieżki, a przede wszystkim przemiany osobistej. Osadzenie w sobie, ze świadomym oddechem. –>

–> Oddech – moje tchnienie do dalszego pełnego życia i wdzięczność za wszystko. Za Szkołą CUUD. Dzięki niej powstała Klinika Sensoria – Rodzic i Dziecko.

Katarzyna Zielińska

Ten rok w Szkole CUUD zmienił moje życie. Uzyskałam pomoc, po którą tu przyszłam – swoją własną MOC! Dotknęłam swojej czułej strony, swojej wewnętrznej prawdy! Już siebie nie oszukam! Już o sobie nie zapomnę! Już nie powiem, że nie zasługuję!
Dziękuję za to, że jesteś Grzegorz i tworzysz tę przestrzeń! Dziękuję, że uczysz nas siebie!

Wojciech Nowak

Szkoła CUUD to dla nie spotkanie z samym sobą poprzez oddech. Kolejny krok do tego, aby być bardziej dojrzałym, czującym i zintegrowanym (ześrodkowanym). Pozwoliła mi być coraz bardziej w swojej mocy i w coraz większej obecności w relacjach z innymi. Wspaniali ludzie, piękne chwile i wspomnienia!
Dzięki za ten wspólny krok 🙂

Maria Rodkiewicz Kaługa

Szkoła CUUD to piękna podróż w głąb siebie, połączenie i zintegrowanie poprzez oddech, odzyskanie spokoju i wewnętrznej harmonii, uzyskanie odpowiedzi na najważniejsze pytanie i zrozumienie, że drzwi otwierają się zawsze od środka ❤️

Małgorzata Berdowska

Szkoła CUUD to świetna okazja do otwarcia się na nowe, przygoda w poznawaniu siebie przez ciało, oddech i ciekawe narzędzia. Lekkość i różnorodność, holistyczne podejście i autentyczność prowadzącego.

Anita

Szkoła CUUD pokazała mi, że absolutnie każdy ma w sobie moc i może żyć obfitym, pięknym życiem. Głęboka praca ze sobą dała mi wiele, ale jeszcze więcej zabrała: lęku, żalu, wstydu, poczucia bycia ofiarą i wiele, wiele innych fałszywych przekonań. Otworzyła mnie na ludzi i na świat. Nauczyła mnie patrzeć na innych jak na odbicie w lustrze i pokazała jak zmieniać, transformować to, co mi w tym lustrze nie pasuje.

Ewa Gorzelak

Spotkanie z CUUDem to moje spotkanie ze sobą. Niezwykle cieszyłam się na każdy kolejny zjazd. Jechałam nie tylko spotkać się z ludźmi o podobnej wrażliwości, nie tylko po kolejną dawkę wiedzy, ale chyba przede wszystkim na spotkania ze sobą. I to jest najcenniejsze w CUUDzie, że uczyłam się pracy z ludźmi poprzez pracę ze sobą.
Bardzo ważne były dla mnie sesje oddechowe prowadzone w dwie strony. –>

–> Doświadczałam i wdrożyłam nowe umiejętności na każdym zjeździe. Ten rok zbliżył mnie bardzo do siebie – zdałam sobie sprawę jak ważne jest moje TU i TERAZ, zintegrowałam się. Oddycham i czuję. Jestem kompletna.

Renata

Rok w Szkole CUUD Coaching Oddechem dał mi wolność poprzez czucie w ciele. Dziękuję za oddech, który zmienił moje życie wewnątrz, na głębokim poziomie, ale też jest to widoczne na zewnątrz. Grzegorz, rób tego więcej, bo jesteś potrzebny dla wielu ludzi. Ta Szkoła to wsparcie w transformacji, która nie zakończyła się. Ona trwa i to dobrze. Jeśli ktoś zastanawia się, czy warto, to sprawdź na sobie. –>

–> Zasmakuj się w tym bardziej, głębiej i więcej, delikatniej… tak, jak teraz potrzebujesz. Słuchaj swojego ciała poprzez oddech, a poczujesz CUUD, jak się zadzieje.

Alina Woźniak

Przygoda z CUUDem była dla mnie jedną z ważniejszych podróży w głąb siebie. A może najważniejszą. Dzięki miej spotkałam się ze swoim cieniem i swoją MOCĄ, dotarłam do tego, co od dawna mnie wołało. Do swojego ciała, wspaniałego takiego, jakim jest i do uczuć – wszystkich przyjmowanych, niezależnie czy są przyjemne, czy nie. Spotkałam cudownych ludzi – otwartych, ciepłych, akceptujących. –>

–> I byli nimi zarówno prowadzący, jak i uczestnicy i asystentki. Jestem wdzięczna – było CUUDownie!!!

Zdzisława Kozik

Szkoła CUUD i metoda CUUD Coachingu Oddechem jest świetnym wsparciem na drodze rozwoju osobistego i zawodowego. A przy tym mnóstwo wiedzy, warsztatu, humoru i dobrej zabawy.

Beata Bruderek

Przygodę ze Szkołą CUUD zaczęłam bardzo spontanicznie. Ale czy teraz to też jest przygoda? Dla mnie to głęboka podróż w swoje wnętrze, spotkane w bliskości, prawdzie, pełnej akceptacji grupy co do procesów, które się dzieją w Szkole. Nie jest ważne jakim człowiekiem się jest, alr to, że się po prostu JEST. –>

–> Bezwarunkowo w ciele, z całym bagażem doświadczeń.

Karolina Niewiadomska

Szkoła CUUD daje nowe perspektywy, pozwala zmienić życie i pokazuje narzędzia do pracy ze sobą. Dzięki temu życie staje się pełniejsze. Pozbyłam się blokad, które ograniczały mój rozwój. Czuję się bliżej prawdy o sobie, jestem dla siebie najlepszym przyjacielem i nie krytykuję już siebie. –>

–> Więcej wolności, radości doświadczam na co dzień. Dziękuję za to!

Malwa

Szkoła CUUD to dla mnie odkrywanie swojej głębi. Jeden z najważniejszych odcinków w drodze do siebie. Ta ścieżka w CUUD nauczyła mnie, co znaczy naprawdę czuć swoje emocje i używać ich jako drogowskazów, zamiast tylko dobrze opowiadać o nich. Poza tym super dobranymi, różnorodnymi narzędziami, –>

–> Szkoła CUUD to bardzo bezpieczne miejsce do przechodzenia swojej ciemności. Otoczenie czułych i wspierających osób, które mi towarzyszyły. Miejsce dla dużej zmiany w delikatności i szacunku do siebie.

–> Szkoła CUUD to bardzo bezpieczne miejsce do przechodzenia swojej ciemności. Otoczenie czułych i wspierających osób, które mi towarzyszyły. Miejsce dla dużej zmiany w delikatności i szacunku do siebie.

Justyna Michalska

Szkoła CUUD jest początkiem drogi, podróżą do siebie, wsparciem, drogowskazem. Miejscem, gdzie spotkałam się ze sobą, gdzie usłyszałam, że jestem kompletna. Miejscem, gdzie doświadczyłam akceptacji, taką jaką jestem. Miejscem, gdzie spotkałam cudownych ludzi, za którymi będę tęsknić, w którym czułam się bezpiecznie.

Anna Lewandowska

Dziękuję za roczną podróż ze Szkołą CUUD. Wszystkie narzędzia oraz ogrom wiedzy pozwoliły mi otworzyć się na nowe i rozpocząć proces zmiany. Ten rok był ugruntowaniem mojej życiowej misji, osadzeniem, wizji i marzeń, które w najbliższych miesiącach będę realizować. Dziękuję za tę wspólną podróż! I jak się okazuje podróż do wewnątrz siebie  –>

–> może być jedną z piękniejszych podróży życia, czego doświadczyłam osobiście oraz czego doświadczają inni uczestnicy moich wypraw z jogą i oddechem.

Hanna

Szkoła CUUD to podróż w głąb siebie, spotkanie się ze sobą poprzez własny oddech, poznanie siebie na nowo i poznanie wielu inspirujących osób. To wspaniałe prowadzenie i trzymanie pola, zaopiekowanie się wszystkimi i każdym z osobna. Grzegorz, stworzyłeś wspaniałe, bezpieczne warunki i by się spotkać ze swoim cieniem. –>

–> Dużo cudownych prezentów i wglądów. To zupełnie nowa perspektyw rozwoju osobistego.

Elżbieta Kolbe

Przygoda z Szkołą CUUD to pokazanie mojej drogi rozwoju, odkrywania siebie i świata poprzez spotkanie z delikatnym oddechem. To odzyskanie siebie, droga do wolności dla ciała, ducha, umysłu i emocji. To spotkanie z wyjątkowymi ludźmi, ciekawych świata i innych. To nauka poprzez doświadczenie. Polecam tę drogę ku wolności❤️

Zofia

Szkoła CUUD…. Każde spotkanie, to nowa przygoda.
Nowa przygoda, to nowe spojrzenie, nowa perspektywa.
Nowa perspektywa, to możliwość wyboru.
Możliwość wyboru, to nowe drogi, nowe drzwi.
Nowe drogi, to życie w zgodzie ze sobą, to świadomość, że ja decyduję – to daje siłę i moc.
Wszystko mamy w sobie. Wystarczy po to sięgnąć.
Z wdzięcznością.

Dariusz Mielewczyk

Wspaniały, transformujący nas, dający wglądy i narzędzia jak być sobą i mieć wspaniałe, zrównoważone życie. Wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie i świetna przygoda. POLECAM!

Emilia Szewczyk

Miniony rok był dla mnie ciężką pracą nad sobą, przyjemną ciężką pracą J W atmosferze zaufania i wzajemnej akceptacji poznałem bliżej siebie, WOW! Jestem! To ja! Mam potrzeby, mam granice, mam braki, a mimo to – a może właśnie dlatego jestem OK. Grzegorz to wspaniały nauczyciel, mentor, a przede wszystkim CUUDowny człowiek. To nie koniec mojej przygody ze Szkołą i czekam na więcej. Z miłością,

Beata Hyla

Szkoła CUUD jest dla mnie cennym drogowskazem w mojej drodze życiowej. Rozświetla mi ścieżkę, ugruntowuje i osadza w nowych przekonaniach. Szkoła jest cudowną przygodą, która także zmienia kierunek patrzenia na świat. Dziękuję Grzegorzowi za stworzenie takiej przestrzeni. Wdzięczność

Dorota Kropewnicka

Szkoła pozwoliła mi doświadczyć, zobaczyć siebie w innych odsłonach. Bezpiecznie zanurzyć się w swoich emocjach i ciele. Nauczyłam się większej delikatności w traktowaniu siebie samej. Kończę moją edycję CUUD Szkoły z poczuciem, że jestem sobą, bardziej siebie akceptującą, autentyczną i odważną. Kończę pierwszy etap i czekam na kolejny.

Monika Laskowska

CUUD Szkoła to szkoła metamorfozy wewnętrznej i zewnętrznej. Podczas tej podróży, w bezpiecznej atmosferze, przepełnionej miłością, odnalazłam cząstki siebie. Poznałam techniki pracy z oddechem, które są bezpieczne i przyjazne dla klientów. Po ich zastosowaniu spotkałam się z opinią: WOW! Tak też można? (było miło i przyjemnie bez przekraczania i nadużywania)

Jeśli chcesz zmienić swoje życie na lekkie, radosne i pełne miłości, to nie czekaj i zapisz się do Szkoły i korzystaj.

Anna Chechlińska

Szkoła CUUD była dla mnie doświadczaniem siebie w sobie oraz siebie w relacjach z innymi. Była też czasem dobrej zabawy, tańców, rozmów i refleksji z grupą cudownych i otwartych ludzi. Miałam tutaj możliwość poznać siebie jeszcze bardziej, inaczej. Dzięki Szkole zakochałam się w ODDECHU!

Natalia Coleman

Czym była dla mnie przygoda ze Szkołą CUUD?
Nie bez kozery piszę w czasie teraźniejszym, a nie przeszłym. Ona wciąż jest żywa. A dokładnie: jej owoce są życiodajne.
Za dwa miesiące jadę z Mamą i naszą wspólną przyjaciółką do Berlina. Dla obu Pań będzie to pierwsza wizyta w tym mieście, więc szukam informacji, by pokazać im mniej oczywiste oblicze tego miasta. Czemu o tym wspominam? Mama dzisiaj napisała do mnie „Podziwiam Twoje zaangażowanie”. Bingo! To jest to. To jest wartość (jedna z wielu), którą wniosła ta szkoła to mojego życia. Jestem zaangażowana. Obchodzi mnie, przygotowuję się, jestem uważna, jestem ciekawa, nie odkładam spraw na później (staram się!), wiele rzeczy mnie cieszy, planuję i żyję tu i teraz.
Właściwie mówiąc „Żyję” mówię o tu i teraz. Innego życia nie ma.
Nie wyszłam jeszcze z szafy ale robię w niej generalny porządek! Dosłownie i w przenośni.
Diametralnie nie zmieniło się życie wokół mnie. Zmieniło się diametralnie to, jak patrzę na to, co wokół mnie.
Jestem wdzięczna.

Miłosz Mickiewicz

Szkoła CUUD jest to podróż do poznania siebie poprzez łagodność, cierpliwość i szacunek do siebie. Nauczyłem się być dla siebie, odnajdywać swoje wartości, bez przekraczania siebie. Nauka tutaj stała się inspiracją i podstawą do pracy z ludźmi, a także impulsem do zmiany i transformacji swojego kierunku rozwoju.

Marina Smekalova

Czym jest dla mnie przygoda ze Szkołą CUUD?

Ta szkoła jest o poznawaniu siebie, swojego świata wewnętrznego oraz o budowaniu pomostu z tego świata do świata zewnętrznego. Jest o mocy, wrażliwości i ciekawości. Szkoła dała mi możliwość dostrzeżenia, że mogę mieć i lęk i odwagę robiąc ważne dla mnie rzeczy i że to jest ok, że mam wybór jak postąpię

Katarzyna Grabarczyk

Przygoda z CUUDem… i coachingiem oddechem daje tą czułość w sercu niesionym w cielesnym bezkresie. Odkrywa zakryte radości i łzy, wzrastam, bo wiem, że już JESTEM. Dziękuję za wszystko, chcę iść przed siebie 🙂

Aneta Malinowska

CUUD Szkoła dała mi bezpieczną przestrzeń, w której mogłam się otworzyć przed samą sobą. To była podróż w głąb mnie. Spotkałam wiele części mnie. Oswoiłam lęki i trudne emocje. Wychodzę z otwartością, dużą energią życiową. Odnalazłam swoją życiową drogę.

Marek Wołoszyn

Szkoła CUUD to kopalnia wiedzy, źródło inspiracji i zmiana sposobu patrzenia na życie. Mega pozytywni ludzie z pozytywną energią, którzy chcą zmieniać swoje życie na lepsze. Jeżeli jesteś na takim etapie życia, że nie wiesz w którą stronę pójść, to Szkoła CUUD jest dla Ciebie. Żyj w zgodzie ze sobą i spełniaj marzenia!

Wanda

Przyszłam do Szkoły CUUD pogłębić kontakt z ciałem i uczuciami, mimo oporu jaki czuję przed sesjami oddechowymi (jako prowadzący). Czuję, że to zrobiło dużą „robotę”. Szkoła dała mi dużo możliwości rozwoju, w kierunku który chciałam, wiedza też umocniła mnie w moim miejscu na ścieżce rozwoju. Widzę i czuję, jak to jest ważne, czuję niedosyt i potrzebę dalszego pogłębiania kontaktu z ciałem i uczuciami.

Olga Podgórska

Szkoła CUUD nakierowała mnie na romans z ciałem. Ciało jest prawdą – to zdanie jest echem we mnie! Szkoła CUUD nie uczyni cudów, ale pokazuje kierunek. Szkoła była dla mnie przyjaciółką, na którą zdecydowanie zasłużyłam. Dziękuję ❤️

Sylwia Rękawek

Przygoda z CUUD Szkołą jest dla mnie podróżą w głąb siebie. Codziennym odkrywaniem dobrodziejstwa płynącego z oddechu. Bezpieczną przestrzenią, w której spotkałam niesamowitych ludzi. CUUD Szkoła dała mi też możliwość rozwoju zawodowego, spowodowała, że moja nowa praca jest z pasją.

Anna Korczak

Szkoła była dla mnie kontynuacją drogi do siebie. Poznałam dzięki niej, co czuję, czego się boję, czemu stawiam opór. Nauczyłam się zauważać i rozpoznawać siebie i innych. W trakcie Szkoły nauczyłam się akceptować siebie i różnorodność świata wokół mnie.

Kinga Konecka

Każdy ma swój czas, kiedy czuje, że to jest odpowiedni moment na przygodę z oddechem. Dla mnie to była 8. Edycja, choć pytałam wcześniej o 6. i 7. Szkoła CUUD to dla mnie powrót do siebie, do nowych wartości, którym chcę żyć. Stawienie czoła swoim emocjom i przede wszystkim nazywanie ich i czucie ich w ciele. Szkoła jest dla mnie przynależnością do wspaniałej grupy ludzi i przypomnieniem, jak bardzo kocham taniec. Dziękuję sobie za ten czas, Szkole i wszystkim uczestnikom, którzy wspierali mnie w mojej drodze rozwoju. Do zobaczenia

Agnieszka Durczyk

Do Szkoły CUUD trafiłam pod wpływem impulsu. W książce na zupełnie inny temat przeczytałam wzmiankę o tym miejscu. I to było jak znak. Coś kazało mi odłożyć czytanie i natychmiast wygooglować hasło. I tak się to zaczęło. Dziękuję losowi za tę podpowiedź, bo pomógł mi podjąć jedną z lepszych decyzji w moim życiu. Przyszłam do szkoły „lekko” wystraszona, zagubiona i niepewna. Poznałam wspaniałych ludzi, z którymi w cudownie bezpiecznej atmosferze, w poczuciu akceptacji i delikatności w pewnym sensie dorastałam do bycia sobą. Wróciłam do swojego ciała i stopniowo pozwalałam mu czuć emocje. To była cudowna podróż w doborowym towarzystwie.

©2024 CUUD Szkoła Oddechu

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?