Szkoła CUUD Coachingu Oddechem 

– transformujący, autorski program nowej generacji. Daje możliwość fascynującej podróży w głąb siebie i jednocześnie kształci profesjonalnych coachów oddechem. Wyposaża absolwentki i absolwentów w niezbędne kompetencje do prowadzenia sesji coachingu oddechem. Cały cykl szkoleniowy zakończony jest otrzymaniem certyfikatu. 

Szkoła łączy wiele podejść do rozwoju człowieka i daje bogaty zestaw narzędzi do pracy. Kładzie nacisk na zdobycie szerokiego spektrum doświadczeń i wyrobienie w sobie postawy głębokiej obecności jako podstawy własnego rozwoju i pracy z klientem. 

Program prowadzony jest w oparciu o najnowsze odkrycia i tradycyjne sprawdzone metody rozwoju osobistego, w szczególności takie jak: integracja oddechem, coaching, techniki oddechowe, joga, terapia systemowa, medytacja, regresing, NLP. 

Pracujemy indywidualnie, w parach i grupie. Razem  uczymy się i rozwijamy. Pracujemy warsztatowo, szkoleniowo i laboratoryjnie, weryfikując to pożądanymi zmianami w codziennym życiu.

DLA KOGO?

Szkoła CUUD Coachingu Oddechem jest szczególnie dla Ciebie, gdy:

1.
Jesteś profesjonalistą pracującym z ludźmi: trenerem, terapeutą, coachem, psychologiem, nauczycielem, pedagogiem, lekarzem lub wykonujesz podobny zawód.

2.
Jeżeli nie czujesz wystarczającej satysfakcji z narzędzi, którymi pracujesz, to coaching oddechem jest właśnie dla Ciebie. Potrzebujesz bardziej kompleksowych i uniwersalnych narzędzi efektywnie transformujących na subtelnych poziomach i poza logicznym umysłem, pracujących szczególne głęboko i delikatnie zarówna na poziomie emocjonalnym, jak i duchowym.

3. 
◊    Chcesz zdobyć nowy fascynujący zawód i rozpocząć  samodzielną i rozwijającą pracę. W wyniku kursu uzyskasz bardzo atrakcyjny zawód potwierdzony certyfikatem, a w dalszym usamodzielnianiu się zapewniamy Ci solidne wsparcie już po ukończeniu szkoły.
◊    Jeżeli czujesz zagubienie, jesteś w trakcie lub blisko przemiany życiowej, a może jej pragniesz.
◊   
Chcesz być bardziej ugruntowany w swym ciele i blisko swej duchowej strony.
◊   
Szukasz misji życiowej lub zadajesz sobie pytania: „Kim jestem?”, „Po co tu jestem?”, „Co mam dalej robić?”.

◊    Stoisz przed dylematem zmiany pracy, profilu zawodowego, czujesz pukające „nowe”.
◊    Czujesz się osamotniony w życiu, czy w aktualnym związku.
◊    B
yć może doświadczasz problemów ze snem, czujesz ciągłe napięcie, zbyt duży stres, być może odczuwasz to zdrowotnie albo notorycznie jesteś zmęczenie.
◊   
Nie masz przyjemności z życia osobistego, nie odczuwasz szczęścia.

W JAKIM CELU PODJĄĆ NAUKĘ?

   By rozwiązać problemy, wyzwania, z którymi obecnie się zmagasz.

   By nauczyć się ciekawego i cennego zawodu, uzyskać  narzędzia do działania i umiejętność wspierania innych.

   By przyswoić cenne umiejętności kształtowania własnego życia, efektywnego, świadomego, pożądanego wpływania na własny los i sprawić, by codzienność była pełna satysfakcji i przyciągała pożądane okoliczności. 

   By doświadczać dużo większej pełni życia, mocy, równowagi, radości i spokoju.

 

JAK ODBYWA SIĘ NAUKA?

Przygoda w Szkole Coachingu Oddechem realizowana jest poprzez cykl zjazdów weekendowych (sobota 10.00-19.00, niedziela 9.00 -18.00), które zwykle odbywają się raz w miesiącu.

Zajęcia prowadzone są w grupie. Tutaj razem się uczymy i rozwijamy. Wszystko, co dzieje się na zajęciach jest cenne i poufne.

Po każdym ze zjazdów uczestnicy otrzymują materiały i  propozycje zadań, by móc ugruntować zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym.

Po każdym z modułów uczestnicy otrzymują dyplomy ukończenia danego poziomu.

W celu otrzymania certyfikatu do pracy z klientami należy ukończyć indywidualny staż ugruntowujący pod opieką twórcy metody CUUD Coaching Oddechem – Grzegorza Pawłowskiego.

STRUKTURA SZKOŁY

Moduł: ESSENTIAL

1.   Moc osobista, oddech, obecność i siła emocji.

2.   Coaching i zarządzanie własnym rozwojem.

3.   Budowanie kontaktu i kompetencje coachingowe.

4.   W głąb przekonań i własna transformacja.

5.   Kreowanie życia i życiowe credo. *

* Po ukończeniu tego modułu będziesz posiadać wszelką wiedzę i wystarczające kompetencje, by zacząć prowadzić sesje z osobami z zewnątrz. Na tym etapie możesz otrzymując zaświadczenie o ukończeniu nauki w ramach modułu ESSENTIAL. 
Jako prowadzący zachęcamy oczywiście do kontynuowania i ukończenie pełnego programu szkoły i, w konsekwencji, uzyskania cennego certyfikatu.

Moduł: ADVANCED

6.   Rehabilitacja porodu, spotkanie z cieniem, regresing.
7.   Zaawansowane narzędzia coachingowe i biodynamika oddechu.
8.   Coaching prowokatywny i uwalnianie pamięci ciała.

Moduł: PROFESSIONAL

9.    Witaj świecie – ja jako niepowtarzalna marka.
10.  Selfmastery – mistrzostwo życia.

ZAJĘCIA PROWADZĄ:

Grzegorz Pawłowski
Iwona Kubiak
Sylwester Adamczuk
 

Jesteś zainteresowany nauką naszej metody?

Zapisz się do
Szkoły CUUD Coachingu Oddechem

Aby móc podjąć naukę, potrzebne będą:

1. krótka rozmowa telefoniczna

→ zadzwoń teraz: 605 584 298
→ lub napisz do nas: zgłoszenie, a my oddzwonimy

2. trzy indywidualne sesje oddechowe

3. rozmowa rekrutacyjna, w trakcie spotkań lub rozmowy telefonicznej.

WIĘCEJ O NAS

PROGRAM

Moduł: ESSENTIAL

Zjazd 1: Moc osobista, oddech, obecność i siła emocji
·         wprowadzenie do CUUD Coachingu Oddechem
·         rola oddechu w życiu
·         oddech transformujący
·         koło Junga – równowaga w 4 sferach
·         sztuka obecności, tu i teraz, punkty mocy
·         mapa uczuć i emocji
·         ciało i uczucia w sesjach oddechowych
·         medytacje dynamiczne
·         istota pragnień
·         coaching generatywny
·         budowanie kontaktu w sesji oddechowej
·         skuteczne pytania w sesjach
·         2 sesje oddechowe

Zjazd 2:  Coaching i zarządzanie własnym rozwojem
·         modele coachingu
·         równowaga w byciu i działaniu
·         rama problemu – rama celu – kryteria celu
·         wyłanianie wartości serca
·         filozofia kaizen
·         budowanie kontaktu w sesji coachingowej
·         bycie w tu i teraz i efektywne zarządzanie sobą w czasie
·         sztuka otwierania sesji
·         elementy kontakt improwizacji
·         oddech sięgający i oddech słuchający
·         podstawowe ramy procesu coachingowego
·         sesja coachingowa
·         sesja oddechowa

Zjazd 3:  Budowanie kontaktu i kompetencje coachingowe
·         struktura procesu coachingowego
·         pytania w coachingu
·         zaawansowane budowanie kontaktu
·         rozwijanie kompetencji coachingowych
·         umiejętności coachingowe
·         narzędzia coachingowe
·         taniec
·         praca z ciałem
·         medytacja kundalini
·         sesja coachingu
·         2 sesje oddechowe

Zjazd 4:  W głąb przekonań i własna transformacja
·         mocne pytania w coachingu i działanie
·         integrowanie lęku przed działaniem
·         sztuka kreacji
·         naczelne przekonanie życiowe
·         transformowanie blokujących przekonań
·         4 skuteczne narzędzia w sesjach oddechowych
·         technika wyłaniania wewnętrznych reprezentacji
·         lingwistycznie budowanie kontaktu
·         taniec, aktywne medytacje, praca z ciałem
·         oddechowe techniki mocy
·         praca z oporem
·         5 kroków procesu coachingowego
·         2 sesje oddechowe
·         sesja coachingowa

Zjazd 5:  Kreowanie życia i życiowe credo
·         2 kierunki rozwoju poprzez CUUD Coaching Oddechem
·         określenie własnego credo
·         wyłonienie życiowej misji i wizji
·         sztuka działania
·         transformowanie lęku przed wewnętrzną mocą
·         huge goals i lęk przed wielkością
·         sztuka otwartości i pojemność na szczęście
·         proces kreacji i transerfing
·         integracja i fałszywa integracja
·         taniec, masaż
·         praca z głosem
·         oddech naprzemienny
·         aktywne słuchanie w budowaniu kontaktu
·         rozwijanie umiejętności prezenterskich
·         wprowadzenie do stażu
·         sesja oddechowa
·         sesja coachingowa

Moduł: ADVANCED

Zjazd 6:  Rehabilitacja porodu, spotkanie z cieniem, regresing
·         spotkanie z własnym cieniem
·         naczelne wartości twojego cienia
·         praca z celem na linii czasu
·         regresing
·         sesja okołoporodowa
·         uwalnianie wzorców prenatalnych
·         zaawansowane narzędzia oddechowe
·         zaawansowane narzędzia coachingowe
·         struktura spotkań sesjowych
·         medytacje aktywne
·         sesja oddechowa
·         sesja coachingowa

Zjazd 7:  Zaawansowane narzędzia coachingowe i biodynamika oddechu
·         elementy bioenergetyki Lowena
·         pasy w ciele wg Reicha
·         oddech biodynamiczny
·         zaawansowane umiejętności coachingowe
·         techniki oddechowe
·         medytacje aktywne
·         praca z ciałem
·         taniec
·         2 sesje oddechowe
·         2 sesje coachingowe

Zjazd 8:  Coaching prowokatywny i uwalnianie pamięci ciała
·         prowokacja w coachingu
·         uwalnianie blokad z ciała
·         zaawansowana praca z misją i z credo
·         synteza budowania kontaktu
·         punkty spustowe w ciele
·         sztuka wzmacniania klienta
·         skuteczny kontrakt z klientem
·         budowanie kontaktu feedbackiem
·         trzymanie struktury spotkań
·         własny plan rozwoju i działania
·         sesja oddechowa
·         sesja coachingowa

Moduł: PROFESSIONAL

Zjazd 9:  Witaj świecie – ja jako niepowtarzalna marka
·         jak odnaleźć się na rynku
·         świadomość marki, branding, rebranding
·         ja coach, ja marka, ja człowiek
·         strategia budowania marki na rynku
·         zarządzanie marką, marketing
·         wizja, strategia i skuteczny plan działania
·         transformacja cienia bycia widzianym
·         sesje coachingowe
·         sesja oddechowa

Zjazd 10:  Selfmastery – mistrzostwo życia
·         moja moc i zarządzanie sobą w czasie
·         projekty, zadania – flow – umysł jak woda
·         plan rozwoju osobistego i zawodowego
·         transformacja blokad materialnych i lęku przed sukcesem
·         sesja oddechowa
·         osobista efektywność – narzędzia biznesowe
·         5 krokowy plan działań
·         taniec życia
·         dynamiczna sesja oddechowa
·         finał szkoły CUUD – gala

CERTYFIKAT

CERTIFIED DIPLOMA PROFESSIONAL PRACTITIONER

Po każdym z modułów uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia danego poziomu.
Po spełnieniu wymogów certyfikacyjnych etapem końcowym jest uzyskanie dyplomu:

COACH ODDECHEM – CERTIFIED DIPLOMA PROFESSIONAL PRACTITIONER

Dyplom jest potwierdzeniem kompetencji i umiejętności coacha oddechem

CO, GDZIE, KIEDY, ZA ILE?

Start najbliższej edycji: 17-18.11.2018

Planowane terminy:

Moduł I

Zjazd 1:      17-18.11.2018
Zjazd 2:      15-16.12.2018 – MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA!
Zjazd 3:      12-13.01.2019 – OSTATNIA MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA!
Zjazd 4:        9-10.02.2019
Zjazd 5:        9-10.03.2019

Moduł II

Zjazd 6:          6-7.04.2019
Zjazd 7:      11-12.05.2019
Zjazd 8:          1-2.06.2019

Moduł III

Zjazd 9:       21-22.09.2019
Zjazd 10:     12-13.10.2019

*staramy się nie zmieniać terminów, ale z czynników zewnętrznych czasami, bardzo rzadko, jesteśmy zmuszeni zmienić termin któregoś ze zjazdów

** jeżeli, na którymś ze zjazdów nie możesz być, nic nie tracisz, bo bez dodatkowych kosztów możesz odrobić go z kolejną startującą edycją.

Miejsce:

Korzystamy z kliku wygodnych sal warsztatowych na terenie Warszawy. Dokładny adres otrzymasz w e-mailu organizacyjnym przed pierwszym zjazdem.

Koszt inwestycji:

Moduł I                 2400 zł           (5 zjazdów po 480 zł)

Moduł II               1440 zł            (3 zjazdy po 480 zł)

Moduł III                960 zł            (2 zjazdy po 480 zł)

Płatność przed danym modułem lub w formie opłaty jednorazowej: 4300 zł za 10 zjazdów (oszczędzasz wówczas 500 zł).

Opłaty obejmują: udział w powyższych modułach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach podczas warsztatów. Dodatkowo oferujemy indywidualne sesje stażowe dla osób, które zechcą stać się profesjonalnymi certyfikowanymi coachami oddechem. Sesja stażowa promocyjnie kosztuje 150 zł.

Rejestracja  ⇒   ZAPISY 

Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i przedpłat. Przedpłatę w kwocie 500 zł na konto: Fundacja Cooperativa, 50 1140 2004 0000 3002 7599 6861

Pytania i informacje:

NAPISZ do nas lub zadzwoń: 605 584 298

SYSTEM WSPARCIA I CO DALEJ?

Proces wsparcia i dalsze możliwe ścieżki rozwoju
Dużym atutem szkoły jest system wsparcia dla praktyki własnej absolwentek i absolwentów. Każdy zaangażowany w swoją praktykę po skończeniu kursu dostaje wsparcie w rozwijaniu skrzydeł, pogłębianiu własnego rozwoju, czy staniu się profesjonalnym coachem oddechem na rynku. Odbywa się to poprzez system staży, superwizji, wymiany sesji i grupy spotkaniowe zarówno w trakcie jak i po skończeniu kursu. Uczestnictwo w procesie wsparcia nie jest konieczne, natomiast warto z niego korzystać.

Staż indywidualny
Są 2 powody, dla których warto odbyć staż:
1.       Staniesz się pewnym siebie coachem oddechem i będziesz prowadzić w pełni profesjonalne sesje coachingu oddechem
2.       Otrzymasz pełne indywidualne wsparcie, by odnaleźć się na rynku jako profesjonalista.Już w trakcie pierwszego modułu możesz przystąpić do indywidualnego stażu, który pomoże Ci ugruntować się w praktyce i stać się aktywnym coachem oddechu na rynku. Są to indywidualne 2 lub3 godzinne spotkania jeden na jeden z trenerem, kiedy Ty:
 – prowadzisz proces coachingowy na trenerze i otrzymujesz z trakcie cenne informacje zwrotne. Dzięki feedbackowi uczymy się 7 razy szybciej.
 – pracujesz nad swoimi obszarami rozwojowymi, wyzwaniami, blokami i rozmawiacie i pracujesz nad tematami które Cię blokują – niejako jest to proces mentorsko coachingowy dla Ciebie. Są to niezwykle cenne spotkania, bardzo przyspieszające Twój proces rozwoju.

Kurs Trenerski
Program dla osób myślących o prowadzeniu szkoleń pracy coachingu poprzez oddech i w szczególności dla tych, którzy chcieliby otworzyć filię Szkoły CUUD Coachingu Oddechem w swoim mieście. Zapraszamy do wielkiej przygody i do tworzenia coachingowego środowiska pracy z oddechem w Polsce i innych zakątkach świata.

Środowisko pracy z oddechem – CUUD Oddech Grupa
Już w trakcie szkoły możesz przystąpić do CUUD Oddech Grupy ludzi spotykających się co 2 tygodnie, by wymieniać się sesjami, praktykować wartościowe narzędzia rozwoju osobistego i dzielić nowymi odkryciami, czy wyzwaniami w pracy własnej lub z klientem. Niezwykle wspierające i odżywcze spotkania. Warto tu być.

Otwarcie filii Szkoły CUUD Coachingu Oddechem w twoim mieście
Jeżeli poczujesz powołanie w pracy poprzez coaching oddechem i będziesz chciał wziąć sprawy w swoje ręce, otrzymasz pełne know how i wsparcie, by taki projekt sprawnie wydarzył się w Twoim mieście. Warto mieć wspierające środowisko, w którym można wzajemnie się wspierać i rozwijać. Kiedy budujesz takie środowisko automatycznie stajesz się w nim liderem. 

KORZYŚCI!

 

KORZYŚCI I EFEKTY:

◊    Doświadczysz spokoju wewnętrznego, regeneracji,  głębokiego relaksu jakiego często nawet nie pamiętasz.

◊    Poczujesz, że jesteś na właściwym kursie w życiu. Poczujesz większą otwartość i gotowość na zmiany.

◊    Będziesz pełniej doświadczać życia w tu i teraz. Połączysz się ze swoją mocą i sprawczością. Będziesz mieć większy wpływ na większość sfer własnego życia.
Zwiększysz lekkość w działaniu i w podejmowaniu trafnych decyzji.

◊    Będziesz dużo efektywniej i lżej przechodzić poprzez potencjalne kryzysy życiowe.  

PONADTO:

◊    Będziesz potrafić skutecznie, efektywnie i kreatywnie przeprowadzać inne osoby przez sesje coachingu oddechem.

◊    Posiądziesz praktyczną i nowoczesną wiedzę, szereg umiejętności skutecznego prowadzenia innych w drodze do pełnej mocy.
Będziesz potrafić dawać ludziom wsparcie w zmianach i transformacjach, pomagać im wyłaniać misje i cele życiowe.

◊    Będziesz bardziej klarownie widzieć sytuacje mniej przyćmione stanami emocjonalnymi –  tym samym będziesz lepiej wykorzystywać pojawiające się życiowe sposobności.

◊    Zbliżysz się do swojej misji życiowej, zrozumiesz wokół czego kręci się Twoje życie i jakie Twoje wartości dają Ci życiową energię.

Jeżeli chcesz przystąpić do Szkoły lub masz pytania:

NAPISZ DO NAS

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress